Ansatt bilde
Emilie Maria Falck Kallenbach
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +45 889 69 672
Seksjon: NIVA Danmark
EK arbejder som forskningsassistent i NIVA Danmark. Hun er er uddannet fra Ferskvandsbiologisk sektion på Københavns Universitet og har speciale i naturgenopretning og vandløbsmetabolisme. EK har gennem sin uddannelse fokuseret på både marin og ferskvandsøkologi og har gennem ophold på Svalbard Universitet og kurser på Grønland erfaring med arktisk økologi og feltarbejde. EK arbejder primært med akvatisk naturgenopretning samt udvikling og brug af vurderings­værktøjer, økosystem-baseret forvaltning samt udfordringer ved implementeringnen af de forskellige ´våde´ EU-direktiver (bl.a. WFD, MSFD og Natura 2000-direktiverne).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Kallenbach, Emilie MF; Sand-Jensen, Kaj; Morsing, Jonas; Martinsen, Kenneth Thorø; Kragh, Theis; Raulund-Rasmussen, Karsten; Baastrup-spohr, Lars; (2018) Early ecosystem responses to watershed restoration along a headwater stream. Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology ISSN 0925-8574. No116 s154-162 doi: 10.1016/j.ecoleng.2018.03.005
  2. Andersen, Jesper H; Murray, Ciaran; Larsen, Martin M.; Green, Norman; Høgåsen, Tore; Dahlgren, Elin; Garnaga-Budrė, Galina; Gustavson, Kim; Haarich, Michael; Kallenbach, Emilie M.F.; Mannio, Jaakko; Strand, Jakob; Korpinen, Samuli; (2016) Development and testing of a prototype tool for integrated assessment of chemical status in marine environments. Environmental Monitoring & Assessment ISSN 0167-6369. Vol 188 No115 doi: 10.1007/s10661-016-5121-x
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre