Eva Ramirez-Llodra
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 982 94 145
Seksjon: Marin biologi
Bentisk økolog med 17 års forskningserfaring, samt 12 års erfaring med forskningsledelse. Hovedekspertise innenfor marin biodiversitet og livssykluser, spesielt for megafauna i dyphavet. Erfaring med en rekke oppgaver inkludert artsmangfoldanalyser, deres livshistorier, populasjonstilkoblinger, koloniseringspotensial og konsekvensutrefning fra antropogeniske aktiviteter på havbunnen. Dokumentert ekspertise i internasjonal prosjektledelse og et etablert internasjonalt nettverk av kontakter innenfor vitenskap og andre interessenter.