Guri Sogn Andersen
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 990 29 508
Guri Sogn Andersen er marinbiolog (PhD) med spesiell kompetanse innen tareskogsøkologi. Hun har mye erfaring fra feltarbeid både over og under vann. Guri har bred erfaring med databehandling og analyser ved bruk av diverse univariate og multivariate statistiske metoder. Hun har også erfaring med biogeografisk modellering og bruk av GIS-verktøy. Guri har vært involvert i en rekke risiko- og sårbarhetsanalyser og har utviklet metodikk benyttet i store marine konsekvensutredninger. Hun har også prosjektledererfaring. Guri er interessert i populærvitenskapelig formidling og er flink til å kommunisere fagstoff på en lettfattelig måte.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Danovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva; Smith, Christopher J; (2020) Habitat Features and Their Influence on the Restoration Potential of Marine Habitats in Europe. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 7 doi: 10.3389/fmars.2020.00184
  2. Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; (2019) Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00072
  3. Andersen, Guri Sogn; Moy, Frithjof E; Christie, Hartvig; (2019) In a squeeze: Epibiosis may affect the distribution of kelp forests. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No5 s2883-2897 doi: 10.1002/ece3.4967
  4. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, Kristin; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunon, Håkan; (2018) Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway). Tunon, Håkan null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5598-8. s173-206
  5. Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, K.; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunón, H.; (2018) Helgeland: An Atlantic archipelago (Norway. Tunón, H. null Kapittel Kapittel 7. ISBN 978-92-893-5599-5. s173-206
  6. Andersen, Guri Sogn (2013) Patterns of Saccharina latissima Recruitment. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 8 No12 doi: 10.1371/journal.pone.0081092
  7. Andersen, Guri Sogn; Foldager Pedersen, Morten; Nielsen, Søren L.; (2013) Temperature acclimation and heat tolerance of photosynthesis in Norwegian Saccharina latissima (Laminariales, Phaeophyceae). Journal of Phycology ISSN 0022-3646. Vol 49 No4 s689-700 doi: 10.1111/jpy.12077
  8. Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; (2012) Does the diversity of kelp forest macrofauna increase with wave exposure?. Journal of Sea Research ISSN 1385-1101. Vol 69 s36-42 doi: 10.1016/j.seares.2012.01.004
  9. Andersen, Guri Sogn; Steen, Henning; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Moy, Frithjof; (2011) Seasonal Patterns of Sporophyte Growth, Fertility, Fouling, and Mortality of Saccharina latissima in Skagerrak, Norway: Implications for Forest Recovery. Journal of Marine Biology ISSN 1687-9481. Vol 2011 doi: 10.1155/2011/690375
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre