Henriette Othilie Bøe Kildahl
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 414 31 990
Henriette Kildahl er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med fiske- og viltbiologi/forvaltning som hovedemner. Hun skrev master om segmentering av fritidsfiskere basert på motivasjon. I de siste årene har hun arbeidet mye med verneområdeforvaltning samt noe fiske- og viltforvaltning, i tillegg til planlegging, igangsetting og gjennomføring av diverse tiltak. Videre har hun vært tungt involvert i interregionale prosjekter, blant annet som prosjektleder. Hun har også erfaring innen følgende fagområder; kartlegging av naturbruksinteresser, besøksforvaltning, sårbarhetskartlegging av vegetasjon, verdiskaping basert på naturverdier, friluftsliv og ferdsel, fisketurisme, bruk/vern-problematikk, samfunnsvitenskapelige kvantitative metoder(spørreundersøkelser, internettbaserte undersøkelser). Gjennom flere år har hun opparbeidet seg god erfaring med samarbeid og koordinering bl.a. med norsk og svensk forvaltning, SNO og Fjellstyrene.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre