Henriette Othilie Bøe Kildahl
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 414 31 990
Henriette Kildahl er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med fiske- og viltbiologi/forvaltning som hovedemner. Hun skrev master om segmentering av fritidsfiskere basert på motivasjon. I de siste årene har hun arbeidet mye med verneområdeforvaltning samt noe fiske- og viltforvaltning, i tillegg til planlegging, igangsetting og gjennomføring av diverse tiltak. Videre har hun vært tungt involvert i interregionale prosjekter, blant annet som prosjektleder. Hun har også erfaring innen følgende fagområder; kartlegging av naturbruksinteresser, besøksforvaltning, sårbarhetskartlegging av vegetasjon, verdiskaping basert på naturverdier, friluftsliv og ferdsel, fisketurisme, bruk/vern-problematikk, samfunnsvitenskapelige kvantitative metoder(spørreundersøkelser, internettbaserte undersøkelser). Gjennom flere år har hun opparbeidet seg god erfaring med samarbeid og koordinering bl.a. med norsk og svensk forvaltning, SNO og Fjellstyrene.