Hilde Cecilie Trannum
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 905 95 603
Seksjon: Marin biologi
Trannum er marinbiolog (PhD) med hovedkompetanse innenfor bløtbunnsøkologi. Hun har lang erfaring innenfor miljøovervåkning og forskning, både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Prosjektene spenner fra små prosjekt for kommuner og industribedrifter til store nasjonale overvåkingsprosjekt. Tematikken hun jobber med er eutrofiproblematikk, sjødeponering, tildekking av forurensede sediment, effekt av miljøgifter og klimaendringer. Doktorgraden omhandlet effekter av borekaks på bløtbunnsfauna. Klassifisering av tilstand i henhold til Vanndirektivet er sentralt i Trannums overvåkingsprosjekt. Videre har hun lang erfaring fra kvalitetssikringsarbeid, og har blant annet vært akkrediteringsansvarlig for marin bløtbunn i flere år. Mye av Trannums forskning har vært basert på eksperimentelle studier med bunndyrssamfunn i felt og mesocosm. Hun har også benyttet overvåkingsdata og tidsserier i det vitenskapelige arbeidet. Trannum har en toer-stilling ved Universitetet i Agder, og er veileder for master- og PhD-studenter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Trannum, Hilde C; Pedersen, Kristine B.; Renaud, Paul E; Christensen, Guttorm N.; Evenset, Anita; (2023) Recolonization and recovery of an Arctic benthic community subject to mine-tailings deposits. Journal of Sea Research ISSN 1385-1101. Vol 191 s1-13 doi: 10.1016/j.seares.2022.102327
 2. Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Mcgovern, Maeve; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Hjermann, Dag Øystein; (2023) Three decades of change in the Skagerrak coastal ecosystem, shaped by eutrophication and coastal darkening. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 283:108193 s1-18 doi: 10.1016/j.ecss.2022.108193
 3. Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Mcgovern, Maeve; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Hjermann, Dag Øystein; (2023) Three decades of change in the Skagerrak coastal ecosystem, shaped by eutrophication and coastal darkening. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 283:108193 s1-18 doi: 10.1016/j.ecss.2022.108193
 4. Ramirez-Llodra, Eva; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Baeten, Nicole; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Kleiv, Rolf Arne; Ibragimova, Olga; Lepland, Aivo; Nepstad, Raymond; Sandøy, Roar; Schaanning, Morten Thorne; Shimmield, Tracy; Yakushev, Evgeniy; Ferrando-Climent, Laura; Høgaas, Per Helge; (2021) New insights into submarine tailing disposal for a reduced environmental footprint: Lessons learnt from Norwegian fjords. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 174 doi: 10.1016/j.marpolbul.2021.113150
 5. Trannum, Hilde C.; Raymond, Caroline; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Gunnarsson, Jonas S; Schaanning, Morten T.; (2021) Long-term response of marine benthic fauna to thin-layer capping with powdered activated carbon in the Grenland fjords, Norway. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 776 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145971
 6. McGovern, Maeve; Poste, Amanda E; Oug, Eivind; Renaud, Paul E; Trannum, Hilde Cecilie; (2020) Riverine impacts on benthic biodiversity and functional traits: A comparison of two sub-Arctic fjords. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 240 doi: 10.1016/j.ecss.2020.106774
 7. Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege; (2020) Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 708 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134866
 8. Schaanning, Morten Thorne; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Ndungu, Kuria; (2019) Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 141 s318-331 doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.02.047
 9. Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva; (2019) Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 149 doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.110560
 10. Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus; (2018) Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research ISSN 1385-1101. Vol 141 s83-98 doi: 10.1016/j.seares.2018.08.007
 11. Trannum, Hilde C; Gundersen, Hege; Escudero-Oñate, Carlos; Johansen, Joachim T; Schaanning, Morten T; (2018) Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 630 s189-202 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.02.207
 12. Trannum, Hilde Cecilie (2017) Drilling discharges reduce sediment reworking of two benthic species. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 124 No1 s266-269 doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.07.044
 13. Beyer, Jonny; Trannum, Hilde C.; Bakke, Torgeir; Hodson, Peter V.; Collier, Tracy K.; (2016) Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill: A review. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 110 No1 s28-51 doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.06.027
 14. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie; (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s29-46 doi: 10.3354/meps11306
 15. Ramirez-Llodra, Eva; Trannum, Hilde Cecilie; Evenset, Anita; Levin, Lisa A.; Andersson, Malin; Finne, Tor Erik; Hilario, Anita; Flem, Belinda; Christensen, Guttorm; Schaanning, Morten; Vanreusel, Ann; (2015) Submarine and deep-sea mine tailing placements: A review of current practices, environmental issues, natural analogs and knowledge gaps in Norway and internationally. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 97 No1-2 s13-35 doi: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.062
 16. Hess, Silvia; Alve, Elisabeth; Trannum, Hilde Cecilie; Norling, Karl; (2013) Benthic foraminiferal responses to water-based drill cuttings and natural sediment burial: Results from a mesocosm experiment. Marine Micropaleontology ISSN 0377-8398. Vol 101 s1-9 doi: 10.1016/j.marmicro.2013.03.004
 17. Trannum, Hilde Cecilie; Nilsson, Hans Christer; Schaanning, Morten; Norling, Karl; (2011) Biological and biogeochemical effects of organic matter and drilling discharges in two sediment communities. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 442 s23-36 doi: 10.3354/meps09340
 18. Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Pinturier, Laurence; Rye, Henrik; (2011) Metal Partitioning in Ilmenite- and Barite-Based Drill Cuttings on Seabed Sections in a Mesocosm Laboratory. SPE Drilling & Completion ISSN 1064-6671. Vol 26 No2 s268-277 doi: 10.2118/126478-PA
 19. Trannum, Hilde Cecilie; Setvik, Åshild; Norling, Karl; Nilsson, Hans Christer; (2011) Rapid macrofaunal colonization of water-based drill cuttings on different sediments. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 62 No10 s2145-2156 doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.07.007
 20. Trannum, Hilde Cecilie; Nilsson, Hans Christer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd; (2010) Effects of sedimentation from water-based drill cuttings and natural sediment on benthic macrofaunal community structure and ecosystem processes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology ISSN 0022-0981. Vol 383 No2 s111-121 doi: 10.1016/j.jembe.2009.12.004
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre