Hilde Cecilie Trannum
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 905 95 603
Seksjon: Marin biologi
Trannum er marinbiolog (PhD) med hovedkompetanse innenfor bløtbunnsøkologi. Hun har lang erfaring som prosjektleder og prosjektmedarbeider i prosjekt innenfor miljøovervåkning og forskning. Tematikken hun jobber spesielt med er eutrofiproblematikk, klimaendringer, sjødeponi, utslipp fra olje- og gassinstallasjoner og miljøgifter. Doktorgraden omhandlet effekter av borekaks på bløtbunnsfauna. For tiden jobber hun spesielt med land-hav interaksjoner, funksjonelle analyser og restaurering. I prosjektene jobber Trannum spesielt med feltarbeid og rapportering, i tillegg til prosjektledelse og administrasjon. Klassifisering av tilstand i henhold til Vanndirektivet er sentralt i disse prosjektene. Eksperimentelle studier på bunndyrssamfunn i felt og mesocosm har vært sentralt i Trannums forskning. Videre har hun lang erfaring fra kvalitetssikringsarbeid, og har blant annet vært akkrediteringsansvarlig for marin bløtbunn i flere år. Trannum har en toer-stilling ved Universitetet i Agder.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege; (2020) Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 708 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134866
 2. Mcgovern, Maeve; Poste, Amanda; Oug, Eivind; Paul E, Renaud; Trannum, Hilde Cecilie; (2020) Riverine impacts on benthic biodiversity and functional traits: A comparison of two sub-Arctic fjords. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 240 doi: 10.1016/j.ecss.2020.106774
 3. Schaanning, Morten Thorne; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Ndungu, Kuria; (2019) Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 141 s318-331 doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.02.047
 4. Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva; (2019) Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 149 doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.110560
 5. Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus; (2018) Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research ISSN 1385-1101. Vol 141 s83-98 doi: 10.1016/j.seares.2018.08.007
 6. Trannum, Hilde C; Gundersen, Hege; Escudero-Oñate, Carlos; Johansen, Joachim T; Schaanning, Morten T; (2018) Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 630 s189-202 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.02.207
 7. Trannum, Hilde Cecilie (2017) Drilling discharges reduce sediment reworking of two benthic species. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 124 No1 s266-269 doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.07.044
 8. Beyer, Jonny; Trannum, Hilde C.; Bakke, Torgeir; Hodson, Peter V.; Collier, Tracy K.; (2016) Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill: A review. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 110 No1 s28-51 doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.06.027
 9. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie; (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s29-46 doi: 10.3354/meps11306
 10. Ramirez-Llodra, Eva; Trannum, Hilde Cecilie; Evenset, Anita; Levin, Lisa A.; Andersson, Malin; Finne, Tor Erik; Hilario, Anita; Flem, Belinda; Christensen, Guttorm; Schaanning, Morten; Vanreusel, Ann; (2015) Submarine and deep-sea mine tailing placements: A review of current practices, environmental issues, natural analogs and knowledge gaps in Norway and internationally. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 97 No1-2 s13-35 doi: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.062
 11. Hess, Silvia; Alve, Elisabeth; Trannum, Hilde Cecilie; Norling, Karl; (2013) Benthic foraminiferal responses to water-based drill cuttings and natural sediment burial: Results from a mesocosm experiment. Marine Micropaleontology ISSN 0377-8398. Vol 101 s1-9 doi: 10.1016/j.marmicro.2013.03.004
 12. Trannum, Hilde Cecilie; Setvik, Åshild; Norling, Karl; Nilsson, Hans Christer; (2011) Rapid macrofaunal colonization of water-based drill cuttings on different sediments. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 62 No10 s2145-2156 doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.07.007
 13. Trannum, Hilde Cecilie; Nilsson, Hans Christer; Schaanning, Morten; Norling, Karl; (2011) Biological and biogeochemical effects of organic matter and drilling discharges in two sediment communities. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 442 s23-36 doi: 10.3354/meps09340
 14. Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Pinturier, Laurence; Rye, Henrik; (2011) Metal Partitioning in Ilmenite- and Barite-Based Drill Cuttings on Seabed Sections in a Mesocosm Laboratory. SPE Drilling & Completion ISSN 1064-6671. Vol 26 No2 s268-277 doi: 10.2118/126478-PA
 15. Trannum, Hilde Cecilie; Nilsson, Hans Christer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd; (2010) Effects of sedimentation from water-based drill cuttings and natural sediment on benthic macrofaunal community structure and ecosystem processes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology ISSN 0022-0981. Vol 383 No2 s111-121 doi: 10.1016/j.jembe.2009.12.004
 16. Smit, Mathijs; Holthaus, Karlijn I.E.; Trannum, Hilde Cecilie; Neff, Jerry; Kjeilen-Eilertsen, Grethe; Jak, Robbert; Singsaas, Ivar; Huijbregts, Mark A.J.; Hendriks, A. Jan; (2008) Species sensitivity distributions for suspended clays, sediment burial, and grain size change in the marine environment. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 27 No4 s1006-1012
 17. Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Carroll, JoLynn; Bakke, Torgeir; (2008) Effects of drill cuttings on biogeochemical fluxes and macrobenthos of marine sediments.. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology ISSN 0022-0981. Vol 361 s49-57
 18. Schanning, M. T.; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Carroll, JoLynn; Bakke, Torgeir; (2008) Effects of drill cuttings on biogeochemical fluxes and macrobenthos of marine sediments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology ISSN 0022-0981. Vol 361 No1 s49-57 doi: 10.1016/j.jembe.2008.04.014
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre