Ansatt bilde
Hilde Cecilie Trannum
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 905 95 603
Seksjon: Marin biologi
Trannum er marinbiolog (PhD) med hovedkompetanse innenfor bløtbunnsøkologi. Hun har lang erfaring som prosjektleder og prosjektmedarbeider i prosjekt på miljøovervåkning og forskning. Tematikken hun jobber spesielt med er eutrofiproblematikk, sjødeponi, utslipp fra olje- og gassinstallasjoner og miljøgifter. Doktorgraden omhandlet effekter av borekaks på bløtbunnsfauna. I prosjektene jobber Trannum spesielt med feltarbeid og rapportering, i tillegg til prosjektledelse og administrasjon. Klassifisering av tilstand i henhold til Vanndirektivet er sentralt i disse prosjektene. Trannum har også erfaring fra eksperimentelle studier på bunndyrssamfunn i felt og mesocosm. Videre har hun lang erfaring fra kvalitetssikringsarbeid, og har blant annet vært akkrediteringsansvarlig for marin bløtbunn i flere år.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre