Inger Lise Nerland Bråte
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 971 14 333
Inger Lise Nerland Bråte er forsker ved NIVA i seksjonen for miljøgifter, og hun har jobbet på NIVA siden 2011. Hennes bakgrunn er effekter av miljøgifter med et spesielt fokus på marine arter, som blåskjell og fisk. Hun har siden 2013 jobbet med problemstillinger knyttet til plast og mikroplast, noe som førte frem til hennes PhD som ble forsvart i 2018. Det å undersøke plast og mikroplast i en overvåknings-sammenheng er av spesiell interesse for henne. I tillegg til å forske på plast og mikroplast i miljøet, jobber hun også med påvirkning på dyrelivet. Hun ser på eksponeringsstudier for å undersøke potensielle effekter av plast-interaksjonen. Totalt sett har denne kunnskapen ført til at hun er førsteforfatter og medforfatter på flere vitenskapelige artikler og tekniske rapporter. Inger Lise har også ledet flere prosjekter i løpet av årene på NIVA, og har bidratt betydelig til mange store prosjekter. Hun har også utført mye disseminering, både til et vitenskapelig og et ikke-vitenskapelig publikum. Inger Lise har mange samarbeidspartnere, spesielt nasjonalt, men også internasjonalt som for eksempel gjennom sitt bidrag til EU-prosjektet BASEMAN som har som formålet å harmonere og standardisere mikroplast metoder mellom institusjoner. Hun har også vært med å planlegge og gjennomføre vitenskapelige konferanser. STIKKORD Miljøgifter, økotoksikologi, marine forurensning, mikroplast, marin forsøpling, plast, biomarkøranalyse, toksisitetstesting, partikkeltoksisitet, blåskjell og fisk.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Lusher, Amy L; Bråte, Inger Lise N; Munno, Keenan; Hurley, Rachel R; Welden, Natalie A; (2020) Is It or Isn’t It: The Importance of Visual Classification in Microplastic Characterization.. Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. Vol 74 No9 s1139-1153 doi: 10.1177/0003702820930733
  2. Li, Jiana; Lusher, Amy L; Rotchell, Jeanette M.; Deudero, Salud; Turra, Alexander; Bråte, Inger Lise N; Sun, Chengjun; Hossain, M. Shahadat; Li, Qipei; Kolandhasamy, Prabhu; Shi, Huahong; (2019) Using mussel as a global bioindicator of coastal microplastic pollution. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 244 s522-533 doi: 10.1016/j.envpol.2018.10.032
  3. Bråte, Inger Lise N; Blázquez, Mercedes; Brooks, Steven J; Thomas, Kevin V; (2018) Weathering impacts the uptake of polyethylene microparticles from toothpaste in Mediterranean mussels (M. galloprovincialis). Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 626 s1310-1318 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.141
  4. Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy; (2018) Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 243 NoA s383-393 doi: 10.1016/j.envpol.2018.08.077
  5. Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete; (2017) Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s338-365 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.024
  6. Bråte, Inger Lise N.; Eidsvoll, David P.; Steindal, Calin Constantin; Thomas, Kevin V; (2016) Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 112 No1-2 s105-110 doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.08.034
  7. Froment, Jean; Langford, Katherine; Tollefsen, Knut Erik; Bråte, Inger Lise N.; Brooks, Steven J.; Thomas, Kevin V; (2016) Identification of petrogenic produced water components as acetylcholine esterase inhibitors. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 215 s18-26 doi: 10.1016/j.envpol.2016.05.004
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre