Inger Lise Nerland Bråte
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 971 14 333
Inger Lise Nerland Bråte er en økotoksikolog som jobber som forsker ved NIVA i seksjonen for miljøgifter. Hennes bakgrunn er effekter av miljøgifter på akvatisk biota med et spesielt fokus på marine arter. Siden 2013 har hun jobbet med problemstillinger knyttet til plast og mikroplast i miljøet, noe som førte frem til hennes PhD som ble forsvart i 2018. Hun har et spesielt fokus på virkningen av plast og mikroplast på biota, særlig fisk og blåskjell. Hennes primære interesse har vært å undersøke forekomst av plast og mikroplast i biota i overvåkningssammenheng. I tillegg jobber hun med eksponeringsstudier for å undersøke potensielle effekter av denne mikroplastiskinteraksjon hvor hun jobber mot at disse eksponeringsstudiene skal mimikere miljøet. Denne kunnskapen har ført til at hun er førsteforfatter og medforfatter på flere vitenskapelige artikler og tekniske rapporter. I tillegg til plasterfaringen har hun også en bred erfaring med biomarkøranalyser og økotoksikologi-testing. Hun har mange samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt, for eksempel gjennom sitt bidrag til EU-prosjektet BASEMAN som har som formålet å harmonere og standardisere mikroplast metoder mellom institusjoner. Inger Lise har også ledet flere prosjekter i løpet av årene på NIVA, og har bidratt betydelig til mange store prosjekter. Hun har også utført mye disseminering, både til et vitenskapelig og et ikke-vitenskapelig publikum. STIKKORD Miljøgifter, økotoksikologi, marine forurensning, mikroplast, marin forsøpling, perlemordannelse, plast, polyetylen, infrarød spektroskopi (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), syntetiske og cellulosebaserte fibre, Biomarkøranalyse, EROD, CYP1a, COMET-analyse, toksisitetstesting, partikkeltoksisitet, blåskjell, fisk, mikronukleusanalyse, elektronmikroskopi

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise Nerland; Munno, Keenan; Hurley, Rachel; Welden, Natalie A; (2020) Is It or Isn’t It: The Importance of Visual Classification in Microplastic Characterization.. Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. doi: 10.1177/0003702820930733
  2. Li, Jiana; Lusher, Amy L; Rotchell, Jeanette M.; Deudero, Salud; Turra, Alexander; Bråte, Inger Lise N; Sun, Chengjun; Hossain, M. Shahadat; Li, Qipei; Kolandhasamy, Prabhu; Shi, Huahong; (2019) Using mussel as a global bioindicator of coastal microplastic pollution. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 244 s522-533 doi: 10.1016/j.envpol.2018.10.032
  3. Bråte, Inger Lise N; Blázquez, Mercedes; Brooks, Steven J; Thomas, Kevin V; (2018) Weathering impacts the uptake of polyethylene microparticles from toothpaste in Mediterranean mussels (M. galloprovincialis). Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 626 s1310-1318 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.141
  4. Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy; (2018) Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 243 NoA s383-393 doi: 10.1016/j.envpol.2018.08.077
  5. Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete; (2017) Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s338-365 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.024
  6. Bråte, Inger Lise N.; Eidsvoll, David P.; Steindal, Calin Constantin; Thomas, Kevin V; (2016) Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 112 No1-2 s105-110 doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.08.034
  7. Froment, Jean; Langford, Katherine; Tollefsen, Knut Erik; Bråte, Inger Lise N.; Brooks, Steven J.; Thomas, Kevin V; (2016) Identification of petrogenic produced water components as acetylcholine esterase inhibitors. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 215 s18-26 doi: 10.1016/j.envpol.2016.05.004
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre