Ansatt bilde
Ivar Martin Dahl
cand.real.
Stilling: Forsker
Telefon: +47 930 43 154
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Ivar Dahl har vært ansatt i NIVA siden 2001 som forsker ved seksjon for akkrediterte analysetjenester. Lang erfaring innen metodeutvikling for bestemmelse av grunnstoffer med teknikkene ICP-AES, ICP-MS. AAS og IC. Har også stått for å arrangere sammenliknende laboratorieprøvinger (SLP) for industriavløpsvann og ferskvann. Har også bred erfaring innen kvalitetssikring.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Usseglio, Sandro; Thorshaug, Knut; Karlsson, Arne; Dahl, Ivar M.; Nielsen, Claus Jørgen; Jens, Klaus-Joachim; Tangstad, Elisabeth; (2010) In Situ Infrared Emission Spectroscopy for Quantitative Gas-Phase Measurement Under High Temperature Reaction Conditions: An Analytical Method for Methane by Means of an Innovative Small-Volume Flowing Cell. Applied Spectroscopy ISSN 0003-7028. Vol 64 No2 s141-148
  2. Slagtern, Åse; Dahl, Ivar Martin; Jens, Klaus -J; Myrstad, Trond; (2010) Cracking of cyclohexane by high Si HZSM-5. Applied Catalysis A : General ISSN 0926-860X. Vol 375 No2 s213-221 doi: 10.1016/j.apcata.2009.12.032
  3. Arstad, Bjørnar; Blom, Richard; Bakken, Egil; Dahl, Ivar Martin; Jakobsen, Jana Poplsteinova; Røkke, Petter Egil; (2009) Sorption-enhanced methane steam reforming in a circulating fluidized bed reactor system. Energy Procedia ISSN 1876-6102. Vol 1 No1 s715-720 doi: 10.1016/j.egypro.2009.01.094
  4. Olafsen, Anja; Slagtern, Åse; Dahl, Ivar Martin; Olsbye, Unni; Schuurman, Yves; Mirodatos, Claude; (2005) Mechanistic features for propane reforming by carbon dioxide over a Ni/Mg(Al)O hydrotalcite-derived catalyst. Journal of Catalysis ISSN 0021-9517. Vol 229 s163-175
  5. Dahl, Ivar M.; Myhrvold, Elisabeth M.; Olsbye, Unni; Friedemann, Rohr; Rokstad, Odd A.; Swang, Ole; (2001) On the Gas-Phase Chlorination of Ethane. Industrial & Engineering Chemistry Research ISSN 0888-5885. No40 s2226-2235
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre