James Dedric Berg
PhD
Stilling: Spesialrådgiver, Innovasjon
Telefon: +47 982 15 450
Seksjon: Prosjektstøtte
James har over 20 års internasjonal erfaring når det kommer til utvikling og kommersialisering av produkter innen bioteknologi, miljøteknologi og bygg- og anlegg. Han ble uteksaminert med doktorgrad og en M.Sc. fra Stanford University’s Schools of Civil Engineering and Medicine, og mottok AWWA’s Best US Doctoral Dissertation Award i 1984. Deretter arbeidet han som postdoc forsker ved NTNU fra 1985-1987 som Verdensbanken McNamara Fellow. Han startet som partner hos Aquateam AS i 1987 hvor han ble til 1997 med fokus på anvendt forskning og rådgivning, mens han tjenestegjorde som Adjunct Associate Professor ved Stanford University School of Civil Engineering. James grunnla Colifast AS i 1997, han arbeidet først som direktør for teknologi og senere som direktør for forretningsutvikling frem til 2004. Han har ledet FoU-prosjekter, som PI eller koordinator, finansiert av EU, NATO, NASA, USEPA, og Norsk Forskningsråd, produsert over 80 publikasjoner og 14 patenter. Fra 2004 til 2009 initierte han den første Intellectual Property Manament (IPM) satsningen for Selvaag Gruppen, hvor han jobbet som direktør for Intellectual Property for konsernet og deres 10 datterselskaper. Han arbeidet ved Zacco Norges kontor fra 2009-2010 som Sr IP Consultant med å utvikle nye produkter for å bistå kunder i evalueringen, beskyttelse og kommersialisering av tidlig fase innovasjoner, og var på utplassering til Statoil i deres teknologi Capture og IPM divisjon. James ble i januar 2011 ansatt i NIVA som direktør for teknologi og innovasjon.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Skjerdal, Olaug Taran; Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun; Berg, James; (2004) New method for rapid and sensitive quantification of sulphide producing. International journal of food microbiology ISSN 0168-1605. Vol 93 No3 s325-333
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre