Ansatt bilde
Jens Thaulow
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 467 94 656
Seksjon: Pelagisk ferskvannsøkologi
Jens Thaulow er ansatt som forsker i NIVA ved seksjon for ferskvannsøkologi. Han har en doktorgrad med fokus på genetiske konsekvenser av utsetting av ikke-stedegen individer, fra Norges Universitet for Miljø og Biovitenskap (NMBU). Han har hatt ansvar og været involvert i mange prosjekter på fisk og økologi, inklusiv opparbeiding av biologiske prøver fra fisk. Jens Thaulow har også kompetanse på feltarbeid og vurdering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Kompetansen på dette er ytterligere styrket gjennom hans arbeide med å skrive tiltaksrettet overvåkningsprogrammer for industribedrifter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre