Ansatt bilde
John Rune Selvik
cand.scient.
Stilling: Systemutvikler
Telefon: +47 917 43 780
Seksjon: Miljøinformatikk
John Rune har bred erfaring fra FoU knyttet til tema som akvakultur, oljeforurensning, KU, kvantifisering av næringssalttilførsler, eutrofiering, tiltaksplaner og dataforvaltning. Han leder nå NIVAs gruppe for Miljøinformatikk som har ansvar for NIVAs miljødatabaser, herunder web-løsningen for Aquamonitor og GIS-systemer John Rune er prosjektleder for det statlige overvåkingsprogrammet på beregnede tilførsler (TEOTIL), deltatt i arbeidet med det statlige overvåkingsprogrammet RID og har koordinert NIVAs deltakelse i et felles strategisk instituttprogram på forvaltning av store vassdrag. Han har vært norsk prosjektleder i det internasjonale Interreg-prosjektet NOLIMP og deltatt i planlegging og ledelse/organisering av EU-prosjektet EUROHARP. John Rune var ansatt hos Miljødirektoratet (Tidl. SFT) fra 1994-2000, hvor han arbeidet med organisering av de nasjonale overvåkingsprogrammene, ledet norsk delegasjon til ulike OSPAR-arbeidsgrupper. Han administrerte bl.a. det norske arbeidet med utvikling av HARP-guidelines (et sett med veiledninger om hvordan OSPAR-landene bør beregne sin utslipp av næringssalter). To samarbeidsprosjekter med Polen ble avsluttet I 2016 der sanntidsmodellering var et av temaene. Sanntidsmodellering skal nå implementers som del av NIVAs forskningsinfrastruktur i Sandnesfjorden.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre