John Rune Selvik
cand.scient.
Stilling: Systemutvikler
Telefon: +47 917 43 780
Seksjon: Miljøinformatikk
John Rune har bred erfaring fra FoU knyttet til tema som akvakultur, oljeforurensning, KU, kvantifisering av næringssalttilførsler, eutrofiering, tiltaksplaner og dataforvaltning. Han jobber nå i NIVAs gruppe for Miljøinformatikk som har ansvar for NIVAs miljødatabaser, herunder web-løsningen for Aquamonitor og GIS-systemer John Rune er prosjektleder for det statlige overvåkingsprogrammet på beregnede tilførsler (TEOTIL), deltatt i arbeidet med det statlige overvåkingsprogrammet RID og har koordinert NIVAs deltakelse i et felles strategisk instituttprogram på forvaltning av store vassdrag. Han har vært norsk prosjektleder i det internasjonale Interreg-prosjektet NOLIMP og deltatt i planlegging og ledelse/organisering av EU-prosjektet EUROHARP. John Rune var ansatt hos Miljødirektoratet (Tidl. SFT) fra 1994-2000, hvor han arbeidet med organisering av de nasjonale overvåkingsprogrammene, ledet norsk delegasjon til ulike OSPAR-arbeidsgrupper. Han administrerte bl.a. det norske arbeidet med utvikling av HARP-guidelines (et sett med veiledninger om hvordan OSPAR-landene bør beregne sin utslipp av næringssalter). To samarbeidsprosjekter med Polen ble avsluttet I 2016 der sanntidsmodellering var et av temaene. Sanntidsmodellering skal nå implementers som del av NIVAs forskningsinfrastruktur i Sandnesfjorden.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre