Ansatt bilde
Kai Sørensen
MA
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 907 32 129
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Kai Sørensen, har cand.mag. i kjemi og jobber som seniorforsker i marint og ferskvann med optiske målinger og vannkvalitet i situ sensor systemer ved NIVA. Han er spesialist i fjernmåling og optiske sensorsystemer (absorpsjon, spredning og fluoresense) og har lang erfaring i utvikling av analytiske metoder for eutrofiering (klorofyll-a metodikk) og forsuring (Alk, UOC) av havet. Har arbeidet ved NIVA siden 1976, hvorav de 25 siste årene har vært innen optisk fjernmåling og in situ-sensorer. Han er ansvarlig for Ferrybox-nettverket i Norge og arbeidet i flere år på nasjonale overvåkingsprogrammer og vanndirektiv-relaterte prosjekter. Han var i 1993-2001 medlem av MERIS Scientific Advisory Group, så i ESA MERIS Validering Team og fra 2010 også et medlem i ESA CoastColour Science team. Kai Sørensen er prosjektleder på ESA-prosjektet VAMP, deltok i ESA-MERIS Lakes og MarCOST, EU-prosjektene; FerryBox, DISMAR, InterRISK, MyOCEAN og i Interreg-prosjektet NorSEN. Nasjonalt har han vært prosjektleder for satellitten prosjektet SatOcean og Coast Colour og koordinerer den nasjonale aktiviteten på Ferrybox og vil koordinere FoU aktivitet på sensorer innen infrastrukturprosjektet JERICO.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre