Karina Petersen
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 975 33 968
Seksjon: Økotoksikologi og risikovurdering
Karina Petersen har vært ansatt på NIVA ved seksjon for økotoksikologi siden 2008. Hun har en doktorgrad i økotoksikologi fra 2012 og begynte som forsker i 2013. Hennes kjernekompetanse er effektvurdering av miljøgifter enkeltvis og i blandinger ved hjelp av prediksjonsmodeller for additiv effekt (konsentrasjonsaddisjon, CA og independent action, IA) og ulike in vitro metoder. Hun har også betydelig erfaring med biomarkører og miljørisikovurdering av blandinger av miljøgifter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Lehoux, Alizée P.; Petersen, Karina; Leppänen, Matti T.; Snowball, Ian; Olsen, Marianne; (2020) Status of contaminated marine sediments in four Nordic countries: assessments, regulations, and remediation approaches. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 20 s2619-2629 doi: 10.1007/s11368-020-02594-3
 2. Meland, Sondre; Hultman, Maria Thérése; Georgantzopoulou, Anastasia; Petersen, Karina; Brandt, Uta; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Grung, Merete; (2020) Storskala utlekkingstest av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll (E6, Råde). Vann ISSN 0042-2592. Vol 55 No1 s53-66
 3. Meland, Sondre; Gomes, Tania; Petersen, Karina; Håll, Johnny; Lund, Espen; Kringstad, Alfhild; Grung, Merete; (2019) Road related pollutants induced DNA damage in dragonfly nymphs (Odonata, Anisoptera) living in highway sedimentation ponds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 9 doi: 10.1038/s41598-019-52207-4
 4. Hultman, Maria Thérése; Petersen, Karina; Tollefsen, Knut Erik; (2017) Characterizing combined effects of antiestrogenic chemicals on vitellogenin production in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 80 No16-18 s987-1001 doi: 10.1080/15287394.2017.1354435
 5. Petersen, Karina; Hultman, Maria Thérése; Bytingsvik, Jenny; Harju, Mikael; Evenset, Anita; Tollefsen, Knut Erik; (2017) Characterizing cytotoxic and estrogenic activity of Arctic char tissue extracts in primary Arctic char hepatocytes. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 80 No16-18 s1017-1030 doi: 10.1080/15287394.2017.1357277
 6. Almeida, Ana Catarina; Petersen, Karina; Langford, Katherine; Thomas, Kevin V; Tollefsen, Knut Erik; (2017) Mixture toxicity of five biocides with dissimilar modes of action on the growth and photosystem II efficiency of Chlamydomonas reinhardtii. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 80 No16-18 s971-986 doi: 10.1080/15287394.2017.1352176
 7. Ranneklev, Sissel Brit; Garmo, Øyvind; Petersen, Karina; Vikan, Hedda; (2017) Undersøkelse av tunnelvann, slam og uomsatt sprengstoff under drivingen av Espatunnelen på E6. Vann ISSN 0042-2592. Vol 52 No3 s291-305
 8. Petersen, Karina; Hultman, Maria T; Rowland, Steven J.; Tollefsen, Knut Erik; (2017) Toxicity of organic compounds from unresolved complex mixtures (UCMs) to primary fish hepatocytes. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 190 s150-161 doi: 10.1016/j.aquatox.2017.06.007
 9. Petersen, Karina; Hultman, Maria T; Tollefsen, Knut Erik; (2017) Primary hepatocytes from Arctic char (Salvelinus alpinus) as a relevant Arctic in vitro model for screening contaminants and environmental extracts. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 187 s141-152 doi: 10.1016/j.aquatox.2017.03.023
 10. Grung, Merete; Petersen, Karina; Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Christensen, Jan H.; Malmqvist, Linus M.V.; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; (2016) PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 566-567 s1309-1317 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.191
 11. Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; (2016) In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 164 s363-371 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.108
 12. Petersen, Karina; Stenrød, Marianne; Tollefsen, Knut-Erik; (2014) Risikovurderinger av blandinger av plantevernmidler i vann. Fløistad, Erling; Günther, Morten; null Kapittel KAPITTEL. ISBN 978-82-17-01209-2. s126-126
 13. West, Charles E.; Scarlett, Alan G.; Tonkin, Andrew; O’Carroll-Fitzpatrick, Devon; Pureveen, Jos; Tegelaar, Erik; Gieleciak, Rafal; Hager, Darcy; Petersen, Karina; Tollefsen, Knut-Erik; Rowland, Steven J; (2014) Diaromatic sulphur-containing 'naphthenic' acids in process waters. Water Research ISSN 0043-1354. Vol 51 s206-215 doi: 10.1016/j.watres.2013.10.058
 14. Petersen, Karina; Heiaas, Harald; Tollefsen, Knut-Erik; (2014) Combined effects of pharmaceuticals, personal care products, biocides and organic contaminants on the growth of Skeletonema pseudocostatum. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 150 s450-454 doi: 10.1016/j.aquatox.2014.02.013
 15. Beyer, Jonny; Petersen, Karina; Song, You; Ruus, Anders; Grung, Merete; Bakke, Torgeir Heggelund; Tollefsen, Knut-Erik; (2014) Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: A discussion paper. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 96 s81-91 doi: 10.1016/j.marenvres.2013.10.008
 16. Petersen, Karina; Fetter, Eva; Kah, Olivier; Brion, François; Scholz, Stefan; Tollefsen, Knut-Erik; (2013) Transgenic (cyp19a1b-GFP) zebrafish embryos as a tool for assessing combined effects of oestrogenic chemicals. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 138-139 s88-97 doi: 10.1016/j.aquatox.2013.05.001
 17. Tollefsen, Knut-Erik; Petersen, Karina; Rowland, Steven J.; (2012) Toxicity of synthetic naphthenic acids and mixtures of these to fish liver cells. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 46 No9 s5143-5150 doi: 10.1021/es204124w
 18. Song, You; Salbu, Brit; Heier, Lene Sørlie; Teien, Hans-Christian; Lind, Ole Christian; Oughton, Deborah Helen; Petersen, Karina; Rosseland, Bjørn Olav; Skipperud, Lindis; Tollefsen, Knut-Erik; (2012) Early stress responses in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to environmentally relevant concentrations of uranium. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 112-113 s62-71 doi: 10.1016/j.aquatox.2012.01.019
 19. Petersen, Karina; Tollefsen, Knut-Erik; (2012) Combined effects of oestrogen receptor antagonists on in vitro vitellogenesis. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 112 s46-53 doi: 10.1016/j.aquatox.2012.01.023
 20. Petersen, Karina; Tollefsen, Knut-Erik; (2011) Assessing combined toxicity of estrogen receptor agonists in a primary culture of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 101 No1 s186-195 doi: 10.1016/j.aquatox.2010.09.018
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre