Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Hammer, Kathrine Jul; Kragh, Theis; Sand-Jensen, Kaj; (2019) Inorganic carbon promotes photosynthesis, growth, and maximum biomass of phytoplankton in eutrophic water bodies. Freshwater Biology ISSN 0046-5070. Vol 64 No11 s1956-1970 doi: 10.1111/fwb.13385
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre