Kristine Grønstad
MSc
Stilling: Laboratorieingeniør
Telefon: +47 982 94 082
Kristine Grønstad har en mastergrad i bioteknologi-polymer og biopolymerkjemi. Kompetanse i mikrobiologisk opparbeidelse og analyse (oppdyrking, utplating, fortynning, inkubering). Analyse av vibrio spp. med qPCR. Instrumentkompetanse med inkubatorer, varmebad og autoklaver. Kunnskap om resultat vurdering, rapportering og innleggelse i Microsoft Excel. Avvikshåndtering i NIVAPro. Har kompetanse i kvalitetssikring etter å ha levert produkter etter strenge ISO1 og ISO1348:2016 krav til nøyaktighet og rett første gang.