Lene Fredriksen
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 982 94 148
Seksjon: Økotoksikologi og risikovurdering
Lene Fredriksen er forskningsassistent ved seksjon for økotoksikologi, med kompetanse innen metoder for overvåkning av effekter av kjemikalier på fisk, alger og krepsdyr. Hun har i tillegg hospitert hos seksjon for akkrediterte analyser, hvor hun har preparert vannprøver og sediment for ulike kjemiske analyser. Hun jobber ellers hovedsakelig med biomarkører for "screening" av miljø og akutt/kronisk toksisitetstester på alger og krepsdyr. Hun har nylig også opparbeided noe erfaring innen bakterielle analyser.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Lillicrap, Adam; Macken, Ailbhe; Wennberg, Aina Charlotte; Grung, Merete; Rundberget, Jan Thomas; Fredriksen, Lene; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Angles d'Auriac, Marc; (2016) Environmental fate and effects of novel quorum sensing inhibitors that can control biofilm formation. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 164 s52-58 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.083
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre