Lene Fredriksen
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 982 94 148
Seksjon: Økotoksikologi og risikovurdering
Lene Fredriksen er forskningsassistent ved seksjon for økotoksikologi, med kompetanse innen metoder for overvåkning av effekter av kjemikalier på fisk, alger og krepsdyr. Hun har nylig hospitert hos seksjon for akkrediterte analyser, hvor hun har preparert vannprøver og sediment for forskjellige kjemiske analyser. Hun jobber ellers hovedsakelig med biomarkører for "screening" av miljø, i tillegg til akutt/kronisk toksisitets testing på alger og krepsdyr.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Lillicrap, Adam; Macken, Ailbhe; Wennberg, Aina Charlotte; Grung, Merete; Rundberget, Jan Thomas; Fredriksen, Lene; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Angles d'Auriac, Marc; (2016) Environmental fate and effects of novel quorum sensing inhibitors that can control biofilm formation. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 164 s52-58 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.083
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre