Lise Ann Tveiten
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 958 87 270
Seksjon: Marin biologi
Lise Tveiten er ansatt som forskningsassistent ved Seksjon for Marin biologi og vært ansatt ved NIVA siden 1983. Hun har lang erfaring med overvåking og feltarbeide og har vært toktleder på flere av NIVAs større marine overvåkingsprosjekter. Hun organiserer, koordinerer og leder feltarbeid innen marin forskning, særlig marinbiologisk innsamling. Hun har S-sertifikat og er feltassistent i forbindelse med vitenskapelig dykking. Har bred erfaring med opparbeiding og tilrettelegging av biologisk materiale til kjemiske analyser, (blåskjell, o-skjell, krabbe, fisk, reker, snegl). Lise Tveiten har erfaring fra overvåkingsprosjekter som bl.a. Kystovervåkingsprosjektet, Sukkertareprosjektet og Overvåking i marine kystområder (MILKYS-, CEMP-, JAMP-prosjektene) for the Oslo and Paris Commissions (OSPARCOM). Hun har vært toktleder og ansvarlig for innsamling på flere av disse toktene fra 1997. Lise Tveiten har deltatt i screeningsundersøkelser på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hun har lang erfaring med intersex/imposex undersøkelser, opparbeiding og rapportering og deltatt i ringtest (i regi av Quality Assuranse of Information for Marine Environment Monitoring in Europe, QUASIMEME). Hun har erfaring med innsamling av sedimenter med grabb og ulike typer kjerneprøvetakere og er akkreditert for innsamling av bløtbunnsprøver. Lise Tveiten har vært HMS-koordinator på NIVA siden 2014.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Beyer, Jonny; Song, You; Tollefsen, Knut-Erik; Berge, John Arthur; Tveiten, Lise Ann; Helland, Aud; Øxnevad, Sigurd; Schøyen, Merete; (2022) The ecotoxicology of marine tributyltin (TBT) hotspots: A review. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 179 doi: 10.1016/j.marenvres.2022.105689
  2. Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Tveiten, Lise Ann; Moy, Frithjof Emil; (2022) Macrophytes as habitat for fish. ICES Journal of Marine Science ISSN 1054-3139. Vol 79 No2 s435-444 doi: 10.1093/icesjms/fsac008
  3. Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise; Gitmark, Janne K; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig; (2019) The Abundance of Kelp Is Modified by the Combined Impact of Depth, Waves and Currents. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00475
  4. Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny; (2019) Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 144 s1-8 doi: 10.1016/j.marenvres.2018.11.011
  5. Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus; (2015) Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density. Marine Biology Research ISSN 1745-1000. Vol 11 No4 s375-384 doi: 10.1080/17451000.2014.943239
  6. Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats; (2013) Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No3 s325-332
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre