Malene Vågen Dimmen
Stilling: Laboratorieingeniør
Telefon: +47 915 82 844
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Malene jobbar på seksjon for akkrediterte analysetenester. Ho har ei mastergrad i økotoksikologi frå NTNU (M.Sc 2014). Frå 2015-2018 jobba ho som koordinator for statlege miljøovervåkingsprogram hjå Miljødirektoratet, og har tidligare vore innom Bioteknologirådet som saksbehandlar og forskingsprosjektet "Gråspurvprosjektet" ved Senter for biodiversitetsdynamikk (CBD) som feltarbeidar.