Malene Vågen Dimmen
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 915 82 844
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Malene jobbar i seksjon for akkrediterte analysetenester. Ho har ei mastergrad i økotoksikologi frå NTNU (M.Sc 2014). Arbeidsoppgåvene til Malene dreier seg hovudsakleg om uorganiske kjemiske analyser, koordinering av analyser i ulike prosjekt, feltarbeid i Oslofjorden og prosjektarbeid knytt til POPs-delen av det indisk-norske samarbeidsprosjektet INOPOL. Frå 2015-2018 jobba ho som koordinator for statlege miljøovervåkingsprogram hjå Miljødirektoratet.