Ansatt bilde
Marie Ormset
BSc
Stilling: Arkivar
Telefon: +47 901 33 414
Seksjon: Prosjektstøtte
Marie Ormset har en bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og erfaring fra offentlig arkiv. Hun har vært ansatt i NIVA siden januar 2018. Ormset arbeider med daglig drift av arkiv- og bibliotektjenestene, registrering og tilgjengeliggjøring av NIVAs publikasjoner (Cristin, Brage, Open Access), og oppfølging av databaser og tidsskrifter. Hun er også NIVAs GLP-arkivar.