Marthe Torunn Solhaug Jenssen
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 982 94 128
Marthe T. Solhaug Jenssen har en master i anvendt limnologi og har siden 2008 arbeidet som forskningsassistent på NIVAs seksjon for akvatiske miljøgifter. Hun har hovedsakelig vært involvert i prosjekter relatert til miljøgifter, fortrinnsvis kvikksølv i vann, biota og mennesker. De siste årene har hun vært ansvarlig for daglig drift og organisering av laboratoriet og det fremtidsrettede arkivet av miljøprøver i Miljøprøvebanken. Hun er sertifisert i Miljøprøvebankens protokoller for innsamling og prøveopparbeiding av blåskjell, marin og ferskvannsfisk. Hun har deltatt på planlegging, koordinering og gjennomføring av flere ulike typer feltarbeid både i ferskvann og marint. Og har erfaring fra innsamling av vannprøver, sedimenter, vannplanter, plankton, bunndyr, fisk og passive prøvetakere. Hun har båtførerbevis, grunnleggende sikkerhetsopplæring offshore (BOSIET) og is-, elveredning og førstehjelpskurs.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Allan, Ian John; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; (2019) A case of anisotropic exchange of non-polar chemicals with absorption-based passive samplers in water. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 224 s455-460 doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.02.135
  2. Birgisdottir, Bryndis Eva; Knutsen, Helle Katrine; Haugen, Margaretha; Gjelstad, Ingrid Merethe Fange; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ellingsen, Dag; Thomassen, Yngvar; Alexander, Jan; Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise; (2013) Essential and toxic element concentrations in blood and urine and their associations with diet: Results from a Norwegian population study including high-consumers of seafood and game. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 463-464 s836-844 doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.06.078
  3. Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Meltzer, Helle Margrete; Larssen, Thorjørn; Kvalem, Helen Engelstad; Birgisdottir, Bryndis Eva; Thomassen, Yngvar; Ellingsen, Dag; Alexander, Jan; Knutsen, Helle Katrine; (2012) Dietary mercury exposure in a population with a wide range of fish consumption - self-capture of fish and regional differences are important determinants of mercury in blood. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 439 s220-229 doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.09.024
  4. Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Borgstrøm, Reidar; Salbu, Brit; Rosseland, Bjørn Olav; (2010) The importance of size and growth rate in determining mercury concentrations in European minnow (Phoxinus phoxinus) and brown trout (Salmo trutta) in the subalpine lake, Øvre Heimdalsvatn. Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 642 No1 s115-126 doi: 10.1007/s10750-010-0156-4
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre