Medyan Esam Ghareeb
BSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 971 60 865
Seksjon: Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr
Medyan er Instrumentingeniør for Sensorer, instrumenter og utstyr i seksjon Forskningsinfrastruktur. Han har jobbet som instrumentingeniør på NIVA siden 2013. Han jobber som prosjektleder/ delprosjektleder i måletekniske prosjekter. Han har bred erfaring med instrumentering og kontrol systemmer i ferskvann og sjøvann.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre