Mehdi Khakpour
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 450 74 196
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Mehdi Khakpour jobber som forskningsleder miljøinformatikk. Mehdi er utdannet som sivilingeniør og har en master i naturfarestyring, -beredskap og -ledelse. Han fikk doktorgraden sin fra NTNU innen kvantitativ geografi og fortsatte der som post-dok forsker i noen år. Deretter har han jobbet både som underviser på NTNU og som heltidskonsulent hos Asplan Viak. Mellom 2017 og 2021 har Mehdi jobbet som sjefsingeniør og prosjektleder i Miljødirektoratet på miljødataseksjonen. I tillegg har han representert Norge på EU-kommisjonens High Level Working Group på Jordobservasjon (GEO). Mehdi har spisskompetanse innen GIS, datamodellering, data politikk, data science og maskinlæring, systemutvikling, skyteknologi, prosjektledelse, og arbeidet med jordobservasjon og satellittdata både nasjonalt og internasjonalt.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Khakpour, Mehdi; Rød, Jan Ketil; (2015) An attraction-based cellular automaton model for generating spatiotemporal population maps in urban areas. Environment and Planning, B: Planning and Design ISSN 0265-8135. Vol 43 No2 s297-319 doi: 10.1177/0265813515604262
  2. Khakpour, Mehdi; Rød, Jan Ketil; (2013) Developing A Spatio-Temporal Ambient Population Estimation Model using Epidemics-based Geosimulation. Vandenbroucke, Danny; Bucher, Bénédicte; Crompvoets, Joep; null Kapittel Paper. ISBN 978-3-319-00615-4.
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre