Petter Johnson
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 474 43 516
Seksjon: Ballast water treatment technology
Petter jobber som feltassistent og koordinator i NIVA siden 2018. Han er utdannet i marin biologi og limnologi (m.sc.) fra Universitetet i Oslo og fra tidligere utdannet i sykepleie (b.a.sc.) fra Høgskolen i Oslo. Petter har fordypet kompetanse i hardbunnøkologi i litoral- og sublitoralsonen i norske farvann. Han har kompetanse og i taksonomi og studier på makro- og mikroalger, mesokosmestudier, biostatistikk og databehandling i R. Hos NIVA jobber Petter i ballastgruppa der han koordinerer og utfører land- og skipsbaserte testkjøringer av rensesystemer på ballastvann. Han utfører også mikrobiologiske analyser av vannprøver, dataanalyser og rapportering av resultater. Han har også tett kontakt med klienter og har jobbet i prosjekter med blant annet De Nora Water Technologies, Atlantium Technologies, Nofitech Fishfarming Technologies, MMC Technologies og Biomarine Systems, samt akkrediterte registre som DNV-GL og Lloyd’s Register.