Silje J. Rørslett Johansson
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 950 48 421
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Silje har en master i kjemi med spesialisering innenfor organisk kjemi fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, og har tidligere jobber som avdelingsingeniør på universitetet i Oslo. Der kjørte hun forskjellige typer analyser, underviste på laboratoriekurs og bidro til den daglige driften av avdelingen. På NIVA jobber hun som overingeniør og analyserer prøver, har metodeansvar for noen av sekjsonens instrumenter og jobber med kvalitetsikring av resultater. Videre fungerer hun også som prosjektleder for noen av seksjonenes eksterne prosjekter og er også labkontakt for en rekke andre prosjekter.