Silje J. Rørslett Johansson
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 982 15 463
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Silje har en master i kjemi med spesialisering innenfor organisk kjemi fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, og har tidligere jobber som avdelingsingeniør på universitetet i Oslo. Der kjørte hun forskjellige typer analyser, underviste på laboratoriekurs og bidro til den daglige driften av avdelingen. På fritiden liker Silje å trene, og gå turer i skog og mark.