Ansatt bilde
Siri Moy
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 478 14 547
Seksjon: Marin biologi
Siri fullførte sin mastergrad i marinbiologi ved Universitetet i Oslo i 2015. Siri er ansatt som forskningsassistent ved seksjon for marinbiologi hvor hennes hovedkompetanse er innen taksonomi på marine makroalger. Hun har erfaring fra feltarbeid innen kartlegging av ålegressenger, tareskog og gjort undersøkelser av flora og fauna i fjæresonen (rammeundersøkelser og strandsoneundersøkelser). Hun er akkreditert for prøvetaking og sortering av marin bløtbunnsfauna og har omfattende erfaring med opparbeiding av fisk og blåskjell.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre