Sondre Stenberg Kvalsvik
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 417 74 981
Sondre Kvalsvik Stenberg har en master på hvilke effekter gassovermetning har på overlevelsen til Atlantisk laksesmolt i Evangervannet, og har jobbet ved NIVA siden 2017 (først som forskningsassistent og overingeniør siden 2019). Stenberg har erfaring med prosjektledelse, feltarbeid, laboratoriearbeid og rapportering. Dette inkluderer arbeid med miljøundersøkelser (B og C- undersøkelser), forskningsprosjekter knyttet landbasert-, semilukket- og lukket fiskeoppdrett og rådgivning og risikovurdering av vannkvalitet.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; (2020) Acute effects of gas supersaturation on Atlantic salmon smolt in two Norwegian rivers. Hydrobiologia ISSN 0018-8158. doi: 10.1007/s10750-020-04439-z
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre