Ansatt bilde
Therese Fosholt Moe
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 986 27 650
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Therese Fosholt Moe har bred økologisk bakgrunn, med spesialisering gjennom sin PhD fra 2012, der hun så på problemvekst av vannplanten krypsiv i norske elver og innsjøer. Moe er i dag ansatt som forskningsleder for seksjon for ferskvannsøkologi, og har også ansvar for egne forsknings-, overvåkings- og utredningsprosjekter. Hun har arbeidet mye med begroingsalger og vannplanter, og har mange prosjekter knyttet til tilstandsklassifisering av vannforekomster i henhold til vannforskriften. Hun har solid erfaring med beregning av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, og har vært prosjektleder, kvalitetssikrer og førsteforfatter på publikasjoner i en rekke små og større prosjekter knyttet til dette. Hun jobber også med forskning på restaurering og gjenåpning av bekker og elver, særlig i urbane strøk. Hun jobber med økosystemer som helhet, inkludert overgangen til det terrestre miljøet, og i samspill med de samfunnsmessige rammene som påvirker økosystemet. Moe har ledet mange prosjekter og har erfaring som prosjektdeltaker i alle deler av prosjektene, fra planlegging, via feltarbeid, til artsbestemmelser, datasammenstilling, rapportering, tolkning av data og publisering/formidling. Hun har veiledet flere PhD- og masterstudenter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Demars, Benoît Olivier Laurent; (2019) Functional biogeography: Stoichiometry and thresholds for interpreting nutrient limitation in aquatic plants. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 677 s447-455 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.04.366
  2. Friberg, Nikolai; Buijse, Tom; Carter, Caitriona; Hering, Daniel; Spears, Brian; Verdonschot, Piet F.M.; Moe, Therese Fosholt; (2017) Effective restoration of aquatic ecosystems: scaling the barriers. WIREs Water ISSN 2049-1948. Vol 4 No1 doi: 10.1002/wat2.1190
  3. Schneider, Susanne Claudia; Rodrigues, Anuar; Moe, Therese Fosholt; Ballot, Andreas; (2015) DNA barcoding the genus Chara: Molecular evidence recovers fewer taxa than the classical morphological approach. Journal of Phycology ISSN 0022-3646. Vol 51 No2 s367-380 doi: 10.1111/jpy.12282
  4. Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind; (2013) Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes?. Aquatic Botany ISSN 0304-3770. Vol 104 s15-24 doi: 10.1016/j.aquabot.2012.10.001
  5. Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav; (2013) Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey. Freshwater Biology ISSN 0046-5070. Vol 58 No1 s114-127 doi: 10.1111/fwb.12043
  6. Moe, Therese Fosholt; Kindberg, Jonas; Jansson, Ingela; Swenson, Jon E.; (2007) Importance of diel behaviour when studying habitat selection: examples from female Scandinavian brown bears (Ursus arctos). Canadian Journal of Zoology ISSN 0008-4301. Vol 85 No4 s518-525 doi: 10.1139/Z07-034
  7. Gregersen, Inger Katharina; Hegseth, Marit Nøst; Hestmark, Geir; Kongsbak, Ruth Helene; Moe, Therese Fosholt; (2006) The relationship between thallus mass, surface area and apothecium production in Umbilicaria rigida. Nova Hedwigia: Zeitschrift für Kryptogamenkunde ISSN 0029-5035. Vol 82
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre