Tormod Haraldstad
MSc
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 971 44 774
Tormod Haraldstad fullførte sin mastergrad i naturforvaltning ved NMBU i 2011, og ble ansatt i NIVA samme år. Mastergraden til Tormod bestod blant annet av økologi og forvaltning av ferskvannsfisk. I NIVA har han ledet flere oppdrags- og forskningsprosjekter finansiert av offentlig forvaltning og ulike industribedrifter. Prosjektene omhandler hovedsakelig økologien til laks, ørret og ål og hvordan menneskelig aktivitet påvirker deres atferd og overlevelse. Haraldstad jobber blant annet tett med offentlig forvaltning og regulanter for å løse konflikter relatert til fiskens vandring forbi kraftverksdammer. I tillegg er han involvert i langvarige overvåkingsprosjekter relatert til sjøoverlevelse til laks og sjøørret. Som forsker i NIVA har han lang erfaring med planlegging og gjennomføring av fiskeøkologiske studier i felt. Slike studier inkluderer fangst, håndtering og merking av fisk. Fra 2017-2020 jobber han 75% med et PhD-prosjektet relatert til fiskevandringer og elvekraftverk.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Åtland, Åse; Haraldstad, Tormod; Øverli, Øyvind; Vindas, Marco A; (2021) Effects of repeated short episodes of environmental acidification on Atlantic salmon (Salmo salar) from a landlocked population. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 753 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141403
  2. Vollset, Knut Wiik; Lennox, Robert J.; Lamberg, Anders; Skaala, Øystein; Sandvik, Anne Dagrun; Sægrov, Harald; Kvingedal, Eli; Kristensen, Torstein; Jensen, Arne Johan; Haraldstad, Tormod; Barlaup, Bjørn Torgeir; Ugedal, Ola; (2021) Predicting the nationwide outmigration timing of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts along 12 degrees of latitude in Norway. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity ISSN 1366-9516. Vol 27 No8 s1383-1392 doi: 10.1111/ddi.13285
  3. Haraldstad, Tormod; Höglund, Erik; Kroglund, Frode; Olsen, Esben Moland; Hawley, Kate Louise; Haugen, Thrond Oddvar; (2020) Anthropogenic and natural size-related selection act in concert during brown trout (Salmo trutta) smolt river descent. Hydrobiologia ISSN 0018-8158. doi: 10.1007/s10750-020-04329-4
  4. Serra Llinares, R M; Bøhn, T; Karlsen, Ø; Nilsen, R; Freitas, C; Albretsen, J; Haraldstad, T; Thorstad, E B; Elvik, K M S; Bjørn, P A; (2020) Impacts of salmon lice on mortality, marine migration distance and premature return in sea trout. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 635 s151-168 doi: 10.3354/MEPS13199
  5. Höglund, Erik; Korzan, Wayne; Åtland, Åse; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf; Mayer, Ian; Øverli, Øyvind; (2020) Neuroendocrine indicators of allostatic load reveal the impact of environmental acidification in fish. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology ISSN 1532-0456. Vol 229 doi: 10.1016/j.cbpc.2019.108679
  6. Haraldstad, Tormod; Haugen, Thrond Oddvar; Kroglund, Frode; Olsen, Esben Moland; Höglund, Erik; (2019) Migratory passage structures at hydropower plants as potential physiological and behavioural selective agents. Royal Society Open Science ISSN 2054-5703. Vol 6 No11 doi: 10.1098/rsos.190989
  7. Haraldstad, Tormod; Höglund, Erik; Kroglund, Frode; Lamberg, Anders; Olsen, Esben Moland; Haugen, Thrond Oddvar; (2018) Condition-dependent skipped spawning in anadromous brown trout (Salmo trutta). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences ISSN 0706-652X. Vol 75 No12 s2313-2319 doi: 10.1139/cjfas-2017-0076
  8. Haraldstad, Tormod; Höglund, Erik; Kroglund, Frode; Haugen, Thrond Oddvar; Forseth, Torbjørn; (2018) Common mechanisms for guidance efficiency of descending Atlantic salmon smolts in small and large hydroelectric power plants. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management ISSN 1535-1459. Vol 34 No9 s1179-1185 doi: 10.1002/rra.3360
  9. Haraldstad, Tormod; Kroglund, Frode; Kristensen, Torstein; Jonsson, Bror; Haugen, Thrond O; (2017) Diel migration pattern of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) smolts: an assessment of environmental cues. Ecology of Freshwater Fish ISSN 0906-6691. Vol 26 No4 s541-551 doi: 10.1111/eff.12298
  10. Haraldstad, Tormod; Haugen, Thrond Oddvar; Borgstrøm, Reidar; Jonsson, Bror; (2016) Increased precision of growth data gained by reading multiple scales from each individual of Atlantic salmon (Salmo salar). Fauna Norvegica ISSN 1502-4873. Vol 36 s1-7 doi: 10.5324/fn.v36i0.1954
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre