Ansatt bilde
Tormod Haraldstad
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 971 44 774
Tormod Haraldstad fullførte sin mastergrad i naturforvaltning ved NMBU i 2011, og ble ansatt i NIVA samme år. Mastergraden til Tormod bestod blant annet av økologi og forvaltning av ferskvannsfisk. I NIVA har han ledet flere oppdrags- og forskningsprosjekter finansiert av offentlig forvaltning og ulike industribedrifter. Prosjektene omhandler hovedsakelig økologien til laks, ørret og ål og hvordan menneskelig aktivitet påvirker deres atferd og overlevelse. Haraldstad jobber blant annet tett med offentlig forvaltning og regulanter for å løse konflikter relatert til fiskens vandring forbi kraftverksdammer. I tillegg er han involvert i langvarige overvåkingsprosjekter relatert til sjøoverlevelse til laks og sjøørret. Som forsker i NIVA har han lang erfaring med planlegging og gjennomføring av fiskeøkologiske studier i felt. Slike studier inkluderer fangst, håndtering og merking av fisk. Fra 2017-2020 jobber han 75% med et PhD-prosjektet relatert til fiskevandringer og elvekraftverk.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Haraldstad, Tormod; Höglund, Erik; Kroglund, Frode; Lamberg, Anders; Olsen, Esben Moland; Haugen, Thrond Oddvar; (2018) Condition-dependent skipped spawning in anadromous brown trout (Salmo trutta). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences ISSN 0706-652X. Vol 75 No12 s2313-2319 doi: 10.1139/cjfas-2017-0076
  2. Haraldstad, Tormod; Höglund, Erik; Kroglund, Frode; Haugen, Thrond Oddvar; Forseth, Torbjørn; (2018) Common mechanisms for guidance efficiency of descending Atlantic salmon smolts in small and large hydroelectric power plants. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management ISSN 1535-1459. Vol 34 No9 s1179-1185 doi: 10.1002/rra.3360
  3. Haraldstad, Tormod; Kroglund, Frode; Kristensen, Torstein; Jonsson, Bror; Haugen, Thrond O; (2017) Diel migration pattern of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) smolts: an assessment of environmental cues. Ecology of Freshwater Fish ISSN 0906-6691. Vol 26 No4 s541-551 doi: 10.1111/eff.12298
  4. Haraldstad, Tormod; Haugen, Thrond Oddvar; Borgstrøm, Reidar; Jonsson, Bror; (2016) Increased precision of growth data gained by reading multiple scales from each individual of Atlantic salmon (Salmo salar). Fauna Norvegica ISSN 1502-4873. Vol 36 s1-7 doi: 10.5324/fn.v36i0.1954
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre