Trond Kristiansen
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 977 01 109
Trond Kristiansen er utdannet oseanograf og marin biolog og har jobbet hovedsakelig med biofysiske interaksjoner og konsekvenser av klima endringer på økosystem. Hans spesialkompetanse er å benytte modellverktøy som havmodeller, eller biologiske individ-baserte modeller, i kombinasjon med observasjoner til å bedre forstå hvordan biologien i havet er påvirket av dynamikken i fysikken. I perioden 2011-2015 jobbet han som gjesteforsker ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i Maryland, USA, der han ledet et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og NOAA som fokuserte på klima endringer og konsekvenser for livet i havet. Klima endringer er et tverrfaglig forståelses-område og Trond arrangerte derfor flere internasjonale workshops og konferanser for å samle forskere innen klima dynamikk, biologi, fiskeri, og forvaltning. Trond har også jobbet med flere store økosystem rapporter for Lofoten og Nordsjøen, der han har ledet arbeidet med reanalyser av hydrografi, drift og distribusjon av gyteprodukter, samt analyser av seismiske undersøkelser på tidlige livsstadier hos fisk. Trond har også ledet et prosjekt for nedskalering av klimamodeller for Nord Atlanteren og Arktis der et av målene har vært å evaluere neste generasjons havmodell for applikasjoner i Norske farvann. Trond har også god erfaring fra hydrografiske tokt.