Akerselva som framtidas bade- og fiskeelv

På dette siste arrangementet i AkerselvaAkademiet vil arrangørene se nærmere på den framtidige utviklingen av Akerselva som bade- og fiskeelv, to aktiviteter som er i delvis konflikt med hverandre.

Sted: Avantorbygget, Nydalen
Når: 19.11.2019 - 19.11.2019, 17.00 - 18.30

På badefronten har bl a Bydelsutvalg Sagene siden 2005 hatt som en «kampsak» å få til en badeplass ved Myraløkka. Nå har Bymiljøetaten (BYM) igangsatt en mulighetsstudie. Men samtidig fortsetter det å komme kloakkinnblanda overløpsvann fra områdene ovenfor. For sportsfiskerne har utviklingen med laksen vært formidabel. Oslo Fiskeadministrasjon (OFA) har dessuten ønsker om å få laksen opp forbi Øvre Foss som egentlig er en naturlig barriere. Og hva kan det innebære for fisket og badinga at Maridalsvannets status som Oslo hoveddrikkevannskilde forsvinner om ca. 10 år?

Bidragende denne siste kvelden blir Finn Hungerholdt, OFA; Ingvild Skumlien Furuseth, NIVA og Terje Laskemoen, BYM. Sindre Langaas, NIVA, holder i taktpinnen.

Les mer på AkerselvaAkademiets facebookside.

Sist oppdatert 18.11.2019