AkerselvaAkademiet

Akerselva er Oslos signaturelv med stor betydelse for befolkningen og turister. AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige forelesninger og to elvevandringer presentere Akerselvas miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Arrangementet er et samarbeid mellom NIVA, Bymiljøetaten i Oslo, Oslo Elveforum og eiendomsselskapet Avantor, og inngår i miljøhovedstadsårets offisielle program.

Om arrangementet

Akerselva er Oslos signaturelv med stor betydning for byens egen befolkning og tilreiste besøkende fra Norge og internasjonalt. Historisk sett var Akerselva sentral som en økonomisk motor for Oslo og Norges økonomiske utvikling, særlig på 1800-tallet. Den norske vannkraftbaserte industrien hadde sin vugge langsmed Akerselva, den var viktig for fløtning av trevirke og ble også brukt som transportåre for kloakk og søppel.

Etter som industrien forsvant og økonomien allment forbedret seg, har Akerselvas betydelse endret seg radikalt. I 2019, under Miljøhovedstadsåret, er det 30 år siden Akerselva Miljøpark ble etablert av daværende miljøminister Sissel Rønbeck da hun som miljøvernminister ønsket å gjøre en grå og forurensa elv om til «et levende smilebånd». I dag er Akerselvas største verdi for byens befolkning og besøkende som en blågrønn rekreasjonsressurs. Akerselvas miljøtilstand har derfor i økende grad kommet i fokus. Mange spør seg hvordan miljøtilstanden i Akerselva tilstanden er i dag, hvordan den har utviklet seg over tid, hvilke trusler som er eliminert, hvilke som fortsatt finnes, om det er nye trusler på gang, og hva man selv kan gjøre for å bidra til at Akerselvas miljøtilstand forblir god eller helst blir enda bedre. 

Gjennom en serie på fire forelesninger og to elvevandringer vil forskningsinstituttet NIVA, Bymiljøetaten Oslo Kommune, eiendomsselskapet Avantor og Oslo Elveforum la allmennheten å få ta del av den seneste kunnskapen og stille spørsmål omkring denne. Eksperter fra NIVA, Bymiljøetaten, men også andre aktører og etater, vil bidra inn med fagkompetanse.

Fokus i AkerselvaAkademiet vil ligge på Akerselvas miljøtilstand, utvikling, tiltak og trusler i fortid, nåtid og framtid. Konkrete eksempler på mulige temaer er «Klorutslippet i 2011 og dets effekter på elvas organismer og utviklingen siden», «Oppryddingen i avløp og overløp og effekter på vannkvaliteten», «Makro- og mikroplastforsøpling av Akerselva – kunnskap og tiltak».

Dato(er) og sted for arrangementet:

Tid Sted Tema og bidragsytere Påmelding og mer informasjon
26. februar Avantorbygget, Nydalen

Akerselvas miljøhistorie de siste 100 år – fra rynke til smil takket være – ja, hva da?

Presentasjoner:

Sindre Langaas- last ned presentasjonen her
Haakon Thaulow - last ned presentasjonen her
Ida Fossum Tønnessen - last presentasjonen her

Relatert informasjon:

Intervju med Haakon Thaulow i NRK Østlandssendingen

Meld deg på her!
26. mars Avantorbygget, Nydalen

De stygge kjemikalieutslippene i Akerselva – Hva skjedde og hvordan gikk det med livet i «ælva»?

Presentasjoner:

Terje Laskemoen, Bymiljøetaten - last ned presentasjonen her

Kine Bæk, NIVA - last ned presentasjonen her

Sindre Langaas, NIVA - last ned presentasjonen her

Relatert informasjon: 

Intervju med Kine Bæk i NRK Østlandssendingen

Om undersøkelser av Lysakerelva og Akerselva hos Nordre Aker Budstikke

Meld deg på her!
9. mai Sagene kirke

Vår-vandring langs den nedre delen av Akerselva.

Opplev livet langs Akerselva om våren sammen med turfører og guide Gard Espeland. Turen går så langt ned Akerselva dere kommer på to timer.

Turen går uansett vær.

Klikk her for mer informasjon
17. september Vaterlandsparken

Fokus på Akerselvas voksende laksestamme, en indikator på at Akerselvas miljøtilstand har blitt mye bedre de senere år.

Hvor gjemmer laksen seg, hvor forflytter den seg fort, og hvor gyter den? Og hvilke trusler er det laksen står overfor i Akerselva?

Vi kommer særlig til å se på veiavrenning, plastforurensing og mink som laksetrusler.

Bidragsytere: avdelingsdirektør Terje Laskemoen, Bymiljøetaten, samt innslag fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner, Oslo Fiskeadministrasjon (OFA), Rusken og NIVA. 

For mer informasjon og påmelding, se NIVAs arrangement på Facebook.
23. oktober Avantorbygget, Nydalen Elvebreddene og den grønne infrastrukturens betydning for Akerselvas miljøtilstand

Denne kvelden handler om betydningen av kantvegetasjonen på organismene i byvassdragene, fra bunndyr via fisk til fossekallen, bl. a. for Akerselva. Forskningsleder Therese Fosholt Moe fra NIVA vil presentere rykende ferske resultater fra et stort europeisk prosjekt der NIVA har sett nærmere på hva kantvegetasjonen betyr for nettopp Oslos byvassdrag. Dessuten vil en av Bymiljøetatens dyktige fagfolk si noe om hvordan de resonnerer og agerer omkring kantvegetasjonen. Vi starter forelesningen med å vise SABIMAs kortfilm Ekspedisjon elvekant.

Ingen påmelding, men trykk gjerne på Skal på dette FB-eventet om du tenker å komme.

19. november Avantorbygget, Nydalen Akerselva som framtidas bade- og fiskeelv

På dette siste arrangementet i AkerselvaAkademiet vil vi se nærmere på den framtidige utviklingen av Akerselva som bade- og fiskeelv, to aktiviteter som er i delvis konflikt med hverandre. På badefronten har bl. a. Bydelsutvalg Sagene siden 2005 hatt som en «kampsak» å få til en badeplass ved Myraløkka. Nå har Bymiljøetaten (BYM) igangsatt en mulighetsstudie. Men samtidig fortsetter det å komme kloakkinnblanda overløpsvann fra områdene ovenfor. For sportsfiskerne har utviklingen med laksen vært formidabel. Oslo Fiskeadministrasjon (OFA)  har dessuten ønsker om å få laksen opp forbi Øvre Foss som egentlig er en naturlig barriere. Og hva kan det innebære for fisket og badinga at Maridalsvannets status som Oslo hoveddrikkevannskilde forsvinner om ca. 10 år?

Bidrag fra bl.a. Finn Hungerholdt, OFA; Ingvild Skumlien Furuseth, NIVA og Terje Laskemoen, BYM. Sindre Langaas, NIVA, holder i taktpinnen.

Målgruppe:

Oslofolk flest.

Fra Akerselvas nedre partier. (Foto: Tord Baklund / VisitOslo)
Fra Akerselvas nedre partier. (Foto: Tord Baklund / VisitOslo)avantor
NIVA_engelsk

Oslo elveforum
Bymiljøetaten
EGC_Winner_Oslo_NO_colour

Sist oppdatert 26.09.2018