AkerselvaAkademiet

Akerselva er Oslos signaturelv med stor betydelse for befolkningen og turister. AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige forelesninger og to elvevandringer presentere Akerselvas miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Arrangementet er et samarbeid mellom NIVA, Bymiljøetaten i Oslo, Oslo Elveforum og eiendomsselskapet Avantor, og inngår i miljøhovedstadsårets offisielle program.

Om arrangementet

Akerselva er Oslos signaturelv med stor betydning for byens egen befolkning og tilreiste besøkende fra Norge og internasjonalt. Historisk sett var Akerselva sentral som en økonomisk motor for Oslo og Norges økonomiske utvikling, særlig på 1800-tallet. Den norske vannkraftbaserte industrien hadde sin vugge langsmed Akerselva, den var viktig for fløtning av trevirke og ble også brukt som transportåre for kloakk og søppel.

Etter som industrien forsvant og økonomien allment forbedret seg, har Akerselvas betydelse endret seg radikalt. I 2019, under Miljøhovedstadsåret, er det 30 år siden Akerselva Miljøpark ble etablert av daværende miljøminister Sissel Rønbeck da hun som miljøvernminister ønsket å gjøre en grå og forurensa elv om til «et levende smilebånd». I dag er Akerselvas største verdi for byens befolkning og besøkende som en blågrønn rekreasjonsressurs. Akerselvas miljøtilstand har derfor i økende grad kommet i fokus. Mange spør seg hvordan miljøtilstanden i Akerselva tilstanden er i dag, hvordan den har utviklet seg over tid, hvilke trusler som er eliminert, hvilke som fortsatt finnes, om det er nye trusler på gang, og hva man selv kan gjøre for å bidra til at Akerselvas miljøtilstand forblir god eller helst blir enda bedre.

Gjennom en serie på fire forelesninger og to elvevandringer vil forskningsinstituttet NIVA, Bymiljøetaten Oslo Kommune, eiendomsselskapet Avantor og Oslo Elveforum la allmennheten å få ta del av den seneste kunnskapen og stille spørsmål omkring denne. Eksperter fra NIVA, Bymiljøetaten, men også andre aktører og etater, vil bidra inn med fagkompetanse.

Fokus i AkerselvaAkademiet vil ligge på Akerselvas miljøtilstand, utvikling, tiltak og trusler i fortid, nåtid og framtid. Konkrete eksempler på mulige temaer er «Klorutslippet i 2011 og dets effekter på elvas organismer og utviklingen siden», «Oppryddingen i avløp og overløp og effekter på vannkvaliteten», «Makro- og mikroplastforsøpling av Akerselva – kunnskap og tiltak».

Dato(er) og sted for arrangementet:

1. gang: Mars
2. gang: April 
3. gang: Mai (vandring)
4. gang: September (vandring)
5. gang: Oktober
6. gang: November.

Alle ganger: klokken 17.00–19.00

Forelesningslokale: Nydalsveien 28, 0484 Oslo

Målgruppe:

Oslofolk flest.

Fra Akerselvas nedre partier. (Foto: Tord Baklund / VisitOslo)
Fra Akerselvas nedre partier. (Foto: Tord Baklund / VisitOslo)
avantor
Oslo elveforum
Bymiljøetaten
EGC_Winner_Oslo_NO_colour
nivalogo

Sist oppdatert 26.09.2018