Møt NIVA på Aqua Nor

NIVA deltar sammen med Akvaplan-niva på AquaNor-konferansen i Trondheim 20-23. august. Nøl ikke med å ta kontakt med oss på stand A-135.

Sted: Trondheim Spektrum
Når: 20.08.2019 - 23.08.2019,

NIVA jobber i tett samarbeid med næringsaktører, forvaltning og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å fremme en bærekraftig akvakulturnæring. Å bidra til at den delen av våre felles vannressurser som avsettes til akvakulturformål benyttes optimalt, og med minst mulig negativ effekt for miljøet, er sentralt for oss.

NIVA kan derfor være en nyttig partner innen forskning, rådgivning og utredning av problemstillinger knyttet til etablering, drift og videreutvikling av virksomheter.

>> For mer informasjon og detaljer og våre varer og tjenester, besøk akvakulturniva.com

NIVA-gruppen har også flere heleide datterselskaper med solid kompetanse innenfor akvakultur. Akvaplan-niva er det største, og har en stor akvakulturportefølje både innenfor rådgiving og FoU. Datterselskapet NIVA Chile har sitt utspring i akvakulturgruppen i NIVA og arbeider med akvakultur og miljøprosjekter i Chile. NIVA Akvakultur samarbeider tett med disse selskapene, og flere av våre medarbeidere har bl.a. erfaring fra Chile gjennom arbeid der.

Sist oppdatert 19.08.2019