CIENS frokostseminar: Klimakamp på naturens premisser

I dette frokostseminaret på Litteraturhuset i Oslo får du innblikk i løsninger for å bevare – og tiltak mot å miste – biologisk mangfold i et klima i endring. Frokost serveres fra kl. 08.15.

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo
Når: 29.09.2021 - 29.09.2021, 08.30 - 10.00

Et klima i endring og tap av biologisk mangfold er blant de største utfordringene samfunnet står overfor. Både på nasjonalt og globalt plan trenger vi løsninger på disse utfordringene – og vi trenger dem raskt.  Naturbaserte løsninger (NbS), det å jobbe på naturens premisser, ser vi som en mulig og fruktbar vei videre. I dag løses alt for mange av utfordringene relatert til vann med harde, tekniske løsninger som flomsikring, kystsikring, stein og betong. Dette er koster penger, både for anlegg og til vedlikehold, og har få om noen verdi for biologisk mangfold. Faktisk er det motsatt - disse strukturene ødelegger økosystemprosesser og øker tapet av biodiversitet. Bruk av naturlige kantsoner langs elvene, tillatte oversvømmelse av flomsletter og re-etablering av ålegressenger er alle naturbaserte løsninger som tilpasser oss til klimaendringene og styrker biomangfoldet.   

CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige og ledende forskningsinstitutter innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. I dette frokostseminaret på Litteraturhuset i Oslo får du innblikk i løsninger for å bevare – og tiltak mot å miste – biologisk mangfold i et klima i endring. Frokost serveres fra kl. 08.15.

Praktisk informasjon

Grunnet smittevernshensyn er det kun tillatt med 42 publikummere i salen. Av den grunn, samt for å bestille frokost, ønsker vi påmelding. Førstemann til mølla.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2021 og vil også strømmes.

Sist oppdatert 13.09.2021