CIENS inviterer til løsningspils: Klima som kilde til konflikt - og inspirasjon til samarbeid

Når klimaet endres blir også tilgangen til ressurser annerledes. Det kan bety flere og større konflikter på ulike plan, men kan det også bety gode løsninger og samarbeid? Ni klima- og miljøforskere fra CIENS-instituttene har åtte minutter hver på å fortelle om utfordringer og muligheter.

Sted: Hovedrommet, Kulturhuset i Oslo
Når: 23.09.2021 - 23.09.2021, 19.30 - 22.00

På programmet

  1. Meteorologisk institutt: Kristine Gjesdal; «Er gode værvarsler en selvfølge?»
  2. NIKU: Siv Leden; «Flomsikring av kulturminner i et villere og våtere vær»
  3. NINA: Helene Figari; «Urban natur under press: Grønn rettferdighet i fortettingens tidsalder»
  4. TØI: Aslak Fyhri; «Elbiler: Grønt tiltak eller rød klut?»
  5. CICERO: Håkon Sælen; «Hva kjennetegner motstandere av bompenger?»
  6. NILU: Babak Ebrahimi; «Hvordan unngå konflikt i det grønne skiftet»
  7. NIBR/OsloMet: Henrik Wiig; «Hvem eier vinden? Hvordan gi regional plan innflytelse over vindkraftkonsesjoner.»
  8. NIVA: Hans Fredrik Veiteberg Braaten; «Kampen mot plasten – trenger vi flere tiltak eller mer forskning
  9. UiO: David Jordhus-Lier; «Muligheter for klimaløsninger gjennom trepartssamarbeidet i arbeidslivet.»

Konferansier: Forskningssjef Kristin Teien, NINA / Assisterende forskningssjef Audun Ruud, NINA.

Arrangementet avsluttes med en spørsmålsrunde der alle forskerne deltar.

Praktisk informasjon

Inngang til Kulturhuset er gratis, og vi vil følge gjeldende koronatiltak for alle som deltar fysisk. Vi minner også om at det er 18-års grense på Kulturhuset. 

Løsningspilsen arrangeres av CIENS som del av Forskningsdagene 2021.

NB: På grunn av korona er det begrenset antall plasser på Kulturhuset. Påmelding er derfor nødvendig for dere som ønsker å delta fysisk. 

Seminaret strømmes også her: CIENS løsningspils - Klima som kilde til konflikt - og inspirasjon til samarbeid - CIENS og vil ligge åpent for de som ønsker å følge dette digitalt. Opptak vil bli liggende tilgjengelig i etterkant.

Sist oppdatert 13.09.2021