Eyde Industriell Symbiose kick-off

Velkommen til kick off for prosjektet Eyde Symbiose. Prosjektet skal bidra til å løfte frem muligheter for næringsutvikling innenfor sirkulær økonomi.

Sted: NIVA Grimstad
Når: 12.04.2018 - 12.03.2018, 09.00-15.00

Interessen for industriell symbiose er økende i Europa, særlig med fokus på planlegging og tilrettelegging.

I denne kick-off'en møter du blant annet representanter fra andre nordiske klynger og universitetsmiljøer som med ulike innfallsvinkler deler sine erfaringer. Gjennom workshopen kan du gi oss dine innspill til hvordan vår region skal samarbeide om dette temaet.

Blant innlederne er:

  • Leder for Symbiosecenter Danmark; Per Møller: "Public-Private collaboration for regional growth through symbiosis"
  • Universitetslektor ved Linköpings Universitet; Murat Mirata: "Industrial Symbiosis in Sweden and the role of facilitation"
  • Cluster Manager Arctic Industry an Circular Economy Cluster; Kari Poikela: "Circular Economy in Finland and the greenfield approach to industrial symbiosis"

>> For mer informasjon og påmelding, besøk eydecluster.com

Sist oppdatert 13.03.2018