Fagseminar: Forurenset overvann – krav, utfordringer og (naturbaserte-) renseløsninger

Multisource, Klima2050 og Rentvegvann inviterer til fagseminar om forurenset overvann – krav, utfordringer og (naturbaserte-) renseløsninger. Arrangementet er både fysisk og digitalt.

Sted: Scandic Hotell Helsfyr
Når: 09.03.2023 , 09.00-16.00

Målsetningen med fagseminaret

  1. Å presentere nordisk praksis og krav til rensing av overvann!
  2. Å identifisere utfordringer med dagens praksis og løsninger!
  3. Å introdusere nye naturbaserte løsninger for rensing av overvann!

Målgruppen er norske beslutningstagere som kommunale fagpersoner, statsforvaltere, Miljødirektoratet og Statens Vegvesen, samt nordiske fagpersoner.

Middag, overnatting og deltakeravgift

  • Deltakelse fagseminar med middag (kl. 18:00 den 8. mars, Scandic Hotell): NOK 1500,-
  • Deltakelse fagseminar: NOK 1000,-
  • Deltakelse fagseminar (kun digitalt): NOK 500,-

Overnatting må ordnes selv. Deltakeravgift sendes på Vipps til konto 733554 og merkes med O-220144 innen 27. februar.

Påmelding

Meld deg på arrangementet HER før 27. Februar 2023. Velkommen! Sondre Meland (NIVA), Per Møller-Pedersen (Storm Aqua), Marina Bergen Jensen (København Universitet) og Edvard Sivertsen (SINTEF)

Velkommen!

 

Program

09:00 Velkommen
v/Gerd Robsahm Kjørven, Bymiljøetaten, Oslo kommune

09:15 Innledning
MultiSource/DigiVEIVANN v/Sondre Meland, NIVA
Rentvegvann v/Per Møller-Pedersen, Storm Aqua
Klima 2050 v/Kamal Azrague, SINTEF

09:25 Praktisk øvelse

09:30 Overvannskvalitet – hva er problemet? v/Sondre Meland, NIVA

09:45 Krav og utfordringer med dagens praksis
Krav for forurenset overvann. Hva er gjeldende krav og retningslinjer for forurenset overvann i Norge? v/Ingunn Lindeman, Miljødirektoratet

10:05 Kaffepause

10:20 Krav og praksis i Danmark v/Marina Bergen Jensen, København Universitet

10:40 Krav og praksis i Sverige v/ NN

11:00 Gruppearbeid 1

11:30 Lunch

12:15 Løsninger for å rense overvann
Hvilke naturbaserte løsninger kan brukes til rensing av overvann og hva er typiske renseeffekter og hva er utfordringene med disse løsningene v/Tone M. Muthanna, NTNU

Dokumentasjon av renseeffekt, sensorer, tracer-tester – resultater fra prosjektet IPN-Rentvegvann v/Lars Møller-Pedersen, Storm Aqua

Praktiske eksempel på regnbed som testes i stor skala og under reelle betingelser – resultater fra prosjektet Multisource v/ Sondre Meland, NIVA

25 års erfaring med bruk av naturbaserte rensedammer i Statens vegvesen v/ Lense S. Heier/Lene Jacobsen, Statens vegvesen IPN-Rentvegvann

13:45 Kaffepause

14:00 Gruppearbeid 2

14:45 Muligheter og barrierer for naturbaserte løsninger v/Marina Bergen Jensen, København Universitet

15:05 Veien videre
Hva kommer av nye løsninger – status fra Water Europe v/Kamal Azrague, SINTEF

Nye urbane miljøgifter – resultater nytt screeningprogam v/Cathrine Gundersen, NIVA

Avrunding v/Per Møller-Pedersen, Storm Aqua

16:00 Slutt

Sist oppdatert 09.02.2023