Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen?

En ekspertgruppe har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet muligheten for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen. Gruppa legger fram sin rapport i et folkemøte i Drammen 15. mai.

Sted: Hotell Scandic Ambassadeur, Drammen
Når: 15.05.2018 - 15.05.2018, 18.00

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært infisert av parasitten hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan.

En eventuell bekjempelse i Drammensregionen må bygge på en omfattende gjennomgang av alle tilgjengelige alternativer og muligheter. Miljødirektoratet satte i 2015 ned en ekspertgruppe med dette som mandat.

>> Les også: Feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lierelva

På folkemøtet i Drammen 15. mai vil gruppa presentere sitt arbeid og sine konklusjoner.

>> Les mer om møtet hos Miljødirektoratet

medium_g_salaris0002
Parasitten Gyrodactylus salaris spiser av laksungenes hud. Dette gir sårskader og problemer med væskebalansen. Problemene forsterkes ved at bakterier og sopp setter seg i sårene. Parasitten kan i tillegg formere seg svært raskt. (Foto: Tor Atle Mo)

Sist oppdatert 11.05.2018