Styrtregn i Oslo - hvordan holder vi føttene tørre?

Været blir våtere og villere, og byen blir tettere. Hva betyr det for vannet i byen og for oss? Kan vi akseptere at kjelleren av og til oversvømmes og det hender at det er badeforbud på Sørenga om sommeren? Hvordan må en gate, en skolegård eller din hage se ut for å ta opp mest mulig vann? Hvor mye er samfunnet villig til å betale for overvannshåndtering og kan et overvannsgebyr hjelpe?

Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6
Når: 30.10.2019 - 30.10.2019, 18.00 - 19.30

Program

Møte- og debattleder: Ingerid Salvesen

18:00 - 18:05  Velkommen. Representant fra Oslo Miljøhovedstad 2019

18:05 - 18:15  Det dyrebare regnet. Anita Verpe Dyrrdal, forsker, Meteorologisk Institutt (MET)

18:15 - 18:25  Overvann - alle må bli med. Isabel Seifert-Dähnn, seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

18:25 - 18:35  Med føttene i vann: Murgårder og overflatevann er ikke bare negativt. Anne-Cathrine Flyen, sivilarkitekt og forsker, Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)

18:35 - 19:30  Paneldiskusjon

Yvona Holbein, Overvannskoordinator, Plan og Bygningsetaten, Oslo Kommune.

Jon Berge, informasjonsdirektør i IF

Carsten Phil, forbruker- og kommunikasjonssjef, Huseierne

TBC, OBOS

Isabel Seifert-Dähnn, seniorforsker, NIVA

19:30 Slutt

Deltakelse på seminaret er gratis og krever ingen påmelding.

Registrerer du din deltakelse på Facebook, vil du også bli varslet om eventuelle oppdateringer av programmet. 

Seminaret vil bli streamet via CIENS sin Facebookside.

Sist oppdatert 18.10.2019