Minamatakonvensjonen har trådt i kraft - hva nå og hva så?

I CIENS’ rekke av frokostseminarer, setter Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fokus på Minamatakonvensjonen som trådte i kraft i august.

Sted: CIENS Toppsenter, Forskningsparken, Oslo
Når: 04.10.2017 , 08:30 - 10:00

Minamatakonvensjonen er en global avtale med hovedformål å beskytte menneskers helse og miljøet fra menneskeskapte utslipp av kvikksølv. Norge var initiativtaker til konvensjonen og har vært en sentral pådriver for både en streng global regulering av kvikksølv og utviklingen av konvensjonen.

Avtalen trådte i kraft 16. august 2017. 74 land har per nå ratifisert den - og et omfattende implementeringsarbeid er i startfasen. Det første partsmøtet i konvensjonen går av stabelen 24-29. september og i dette rikholdige frokostseminaret får du høre mer om konvensjonens fortid og fremtid, kvikksølvets egenskaper og påvirkning på miljøet, samt tiltak både i Norge og i utlandet. Vel møtt!

>> Les mer: Norsk ferskvannsfisk: Et lager av kvikksølv

>> Les også: Kina viktig i globalt kvikksølvsamarbeid

Program

08.15 Frokosten er klar
08.30 Velkommen
08.35 Om Minamatakonvensjonen v/ Eirik H. Steindal, NIVA/Miljødirektoratet
08.50 Kvikksølv i miljøet: 60 år med kvikksølvmålinger i fisk v/ Hans Fredrik V. Braaten, forsker, NIVA
09.10 Utviklingslandenes rolle for en suksessfull konvensjon v/ Thorjørn Larssen, forskningsdirektør, NIVA
09.30 Klimarisiko og utfordringer med kvikksølv v/ Heleen de Wit, seniorforsker, NIVA
09.45 Miljøovervåkning av kvikksølv: Erfaringer fra arbeidet med støttefylling U-864 Fedje v/ Anders Gjørwad Hagen, forskningsleder, NIVA
10.00 Slutt

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)

Minamatakonvensjonen
(Foto: Wikimedia Commons)
Sist oppdatert 07.12.2017