Internasjonal minikonferanse: Akvatisk restaurering og naturbaserte løsninger

Jobber du med restaurering av akvatiske økosystemer og naturbaserte løsninger? Vi inviterer til internasjonal minikonferanse om hvordan forskningen kan bidra til den enorme satsingen på restaurering som kommer de neste årene. Påmeldingen er åpen og vi har fortsatt plass til flere spennende presentasjoner på programmet!

Sted: Forskningsparken, Oslo
Når: 12.10.2021 - 14.10.2021,

 

 

For information in English: Restoration conference

Vi går nå inn i FNs tiår for restaurering av økosystemer. Restaurering blir sentralt også for å nå målene i EUs "Green Deal" og strategi for naturmangfold.  

Det vil også bety en storstilt oppskalering av restaurering av naturen i årene som kommer. Det vil bli stort behov for praktisk kunnskap og forskning som kan bidra til denne prosessen. 

Naturbaserte løsninger vil bli tatt i bruk i stadig større grad. Vi er avhengige av å sette inn de riktige tiltakene i møte med klimaendringer, truet naturmangfold og forurensning.

Konferansen tar utgangspunkt i vann og akvatiske økosystemer - fra marine kystområder til ferskvann i elver, innsjøer og våtmarksområder.

Vi vil se på hele nedbørsfeltet og inkluderer derfor alle typer arealbruk og byer. 

Konferansen dreier seg om forskning som kan bidra til restaurering og naturbaserte løsninger. Både naturvitere og samfunnsvitere er velkomne til å delta og til å presentere sin kunnskap og forskning.

Hvor: Arrangementet holdes på Forskningsparken i Oslo. Det er mulig å delta enten digitalt eller fysisk (maksimalt antall personer tilstede er 140). Målet er at så mange som mulig av hovedtalerne deltar fra Oslo og vi sender presentasjonene direkte digitalt. 

På grunn av COVID-restriksjoner tar vi forbehold om at det kan bli endringer i antall deltakere som er tillatt. 

 

Bekreftede hovedtalere: 

Professor Daniel Hering, University of Duisburg-Essen, Essen, Germany

Associate professor Brendan Mckie, Swedish Agricultural University (SLU), Uppsala, Sweden

Seniorforsker Isabel Seifert-Dähnn, NIVA, Oslo, Norway

Professor Carlos Garcia de Leaniz, Swansea University, Swansea, Wales

Seniorforsker Trine Bekkby, NIVA, Oslo, Norway

Senior engineer Xiaogang Tian, Sichuan Academy of Ecological & Environmental Sciences, Chengdu, China

Professor Lee Brown, Water@Leeds, University of Leeds, UK

Viktige datoer

Juli 2021: Påmeldingen åpner

15. september 2021: Siste frist for tidlig påmelding

1. oktober 2021: Frist for å sende inn sammendrag.

 

Priser

"Early bird": 1500 kr

/ studentpris 1000 kr

Vanlig billett: 2000 kr / 1500 kr

Digital deltagelse: 200 kr / 100 kr

Påmelding: Registrering skjer via e-post. Oppgi om du ønsker å bidra med en presentasjon og om du ønsker å delta på konferansen i Forskningsparken eller digitalt. Ved tidlig registrering vil du få oppdateringer om konferansen før de går ut på nett.

E-post: benjamin.kupilas@niva.no

 

 

Konferansen organiseres av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og er i regi av forskningsprosjektet SABICAS som er finansiert av Norges Forskningsråd (grant agreement no. 320176).

Last også ned informasjonsark om konferansen her (på engelsk)

image-20210706083244-1.png
image-20210706083244-2.jpeg

 

Sist oppdatert 07.07.2021