Ressurser: Naturbaserte løsninger

Her finner du eksempler og databaser til inspirasjon og tips om praktisk gjennomføring av naturbaserte løsninger. Tips oss gjerne - vi vil legge til flere ressurser etter hvert.

Siden oppdateres - tips oss gjerne om nyttige nettsteder eller veiledere!

Rapporter og veiledere

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning (Menon Economics)
Rapport om bruk og effekter av ulike typer NBS for klimatilpasning

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning – gml (Rogaland fylkeskommune)
En prosessveileder for arbeid med naturbaserte løsninger for klimatilpasning i Rogaland

Evaluating the impact of nature-based solutions. A handbook for practitioners (EU publication). Håndbok om metoder og indikatorer for å evaluere NBS for beslutningstakere

Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Agency)

Assessment frameworks of nature-based solutions for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Information and Observation Network - Eionet)

RIPARIAN BUFFERS: LEARNING & TOOLS (Crosslink)

Oslo kommunes veiledere og faktaark om overvannshåndtering (Oslo kommune)

Utredning: Organiseringsmodell for Alna - effektiv og langsiktig organisering for samordnet og kunnskapsbasert tiltaksarbeid i et byvassdrag (NIVA-rapport)

Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie (NIVA-rapport)

"Story maps" om flomsikring (Ulrich Pulg, m.fl. / NORCE): 

NIBIOs publikasjoner om kantsoner (Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva skarbøvik, NIBIO)

 

Last updated 10.07.2022

 

Databaser og nettverk

Prosjekt

Nettside

Geografisk dekning 

Antall eksempler 

 

Oppla 

https://oppla.eu/case-study-finder 

 

Globalt

327 

 

Think Nature 

https://platform.think-nature.eu/case-studies 

 

Globalt

112 

 

Network Nature Nordic

https://networknature.eu/networknature-nordic-hubNorden  

Network Nature 

https://networknature.eu/network-nature-case-study-finder 

Globalt

396 

 

Urban Nature Atlas (Naturvation project) 

https://una.city/

Globalt, fokus på byer

1105 

 

Natural Water Retention Measures 

http://nwrm.eu/list-of-all-case-studies 

Europa 

372 

 
PHUSICOS Action Databasehttp://phusicos.brgm-rec.fr/search   

Climate-ADAPT Case study explorer

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-study-explorer   
     

 

Sist oppdatert 24.11.2022