Ressurser: Naturbaserte løsninger

Her finner du eksempler og databaser til inspirasjon og tips om praktisk gjennomføring av naturbaserte løsninger. Tips oss gjerne - vi vil legge til flere ressurser etter hvert.

Siden oppdateres - tips oss gjerne om nyttige nettsteder eller veiledere!

SPARE-prosjektet (Space for resilience) er i gang med å etablere et nettverk for å dele erfaringer og kunnskap om blågrønne løsninger – les mer og gi innspill her

 

Rapporter og veiledere

 

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning (Menon Economics)
Rapport om bruk og effekter av ulike typer NBS for klimatilpasning

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning – gml (Rogaland fylkeskommune)
En prosessveileder for arbeid med naturbaserte løsninger for klimatilpasning i Rogaland

Evaluating the impact of nature-based solutions. A handbook for practitioners (EU publication). Håndbok om metoder og indikatorer for å evaluere NBS for beslutningstakere

Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Agency)

Assessment frameworks of nature-based solutions for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Information and Observation Network - Eionet)

RIPARIAN BUFFERS: LEARNING & TOOLS (Crosslink)

Databaser og nettverk

  

Oppla - åpen EU-plattform med stor oversikt over NBS-case-studier fra hele verden. 

 

Think Nature -  felles nettsted for forskningsprosjekter om naturbaserte løsninger (NBS) finansiert av EUs Horizon 2020-program.

 

NetworkNature - EU-prosjekt som samler kunnskap, erfaringer og verktøy fra mer enn 30 forskningsprosjekter innen NBS.

 

NetworkNature Nordic Hub - Plattform og nettverk etablert som en del av Network Nature for alle som jobber med NBS i Norden.

 

Urban Nature Atlas (Naturvation project) - database med over tusen prosjekter for urbane naturbaserte løsninger.

 

Natural Water Retention Measures - EU-prosjekt med stor oversikt over case-studier og ulike typer tiltak for naturlig tilbakeholdelse av vann (retensjon) i Europa. 

 
PHUSICOS Action Database - EU-prosjekt med en stor database over ulike typer naturbaserte løsninger.  

Climate-ADAPT Case study explorer - plattform for klimatilpasning som drives av Det europeiske miljøbyrået (EEA) i samarbeid med Europakommisjonen.

 
S-ITUATION: Nordic NBS project catalogue - oversikt over mer enn 50 NBS-prosjekter i Norden.  

 

Sist oppdatert 23.03.2023