Ressurser: Naturbaserte løsninger

Her finner du eksempler og databaser til inspirasjon og tips om praktisk gjennomføring av naturbaserte løsninger. Tips oss gjerne - vi vil legge til flere ressurser etter hvert.

Siden oppdateres - tips oss gjerne om nyttige nettsteder eller veiledere!

Rapporter og veiledere

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning (Menon Economics)
Rapport om bruk og effekter av ulike typer NBS for klimatilpasning

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning – gml (Rogaland fylkeskommune)
En prosessveileder for arbeid med naturbaserte løsninger for klimatilpasning i Rogaland

Evaluating the impact of nature-based solutions. A handbook for practitioners (EU publication). Håndbok om metoder og indikatorer for å evaluere NBS for beslutningstakere

Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Agency)

Assessment frameworks of nature-based solutions for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Information and Observation Network - Eionet)

RIPARIAN BUFFERS: LEARNING & TOOLS (Crosslink)

Oslo kommunes veiledere og faktaark om overvannshåndtering (Oslo kommune)

Utredning: Organiseringsmodell for Alna - effektiv og langsiktig organisering for samordnet og kunnskapsbasert tiltaksarbeid i et byvassdrag (NIVA-rapport)

Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie (NIVA-rapport)

"Story maps" om flomsikring (Ulrich Pulg, m.fl. / NORCE): 

 

Last updated 10.07.2022

 

Internasjonale databaser  

Prosjekt

Nettside

Geografisk dekning 

Antall eksempler 

Eksempler fra nordiske land

Oppla  

https://oppla.eu/case-study-finder 

 

Globalt

327 

Ca. 17 

Think Nature  

https://platform.think-nature.eu/case-studies 

 

Globalt

112 

Ca. 6 

Network Nature 

https://networknature.eu/network-nature-case-study-finder 

Globalt

396 

Ca. 16 

Urban Nature Atlas (Naturvation project)  

https://una.city/  

Globalt, fokus på byer

1105 

71 

Natural Water Retention Measures 

http://nwrm.eu/list-of-all-case-studies  

Europa 

372 

PHUSICOS Action Databasehttp://phusicos.brgm-rec.fr/search   

Climate-ADAPT Case study explorer

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-study-explorer   
     

 

Sist oppdatert 10.07.2022