Tidligere arrangementer

Vi deler opptak og presentasjoner fra webinarene som har vært arrangert på denne siden.

Webinar 4: "Naturbasert klimatilpasning – hvordan rigge oss for fremtidens flommer" (25. august 2022)

Ulrich Pulg (NORCE) jobber med naturbaserte løsninger for klimatilpasning og forklarer hvordan vi kan forberede oss på flommene som kommer med et varmere og våtere vær samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet.

Webinar 3: "Organisering av elverestaurering - forslag for Alnaelva i Oslo" (2. juni 2022)

Elverestaurering er en naturbasert løsning som berører en rekke kommunale, statlige, private og frivillige aktører. Det vil derfor kreve tilrettelegging for tverrsektorielt samarbeid.

I dette webinaret presenterer Ingrid Nesheim (NIVA) et forslag til en modell for samordnet, kunnskapsbasert, effektiv og langsiktig organisering av et slikt samarbeid med utgangspunkt i Alnaelva.

Webinar 2: "Lokale overvannstiltak som virker, virker av og til, og ikke i det hele tatt - råd for å lykkes" (21. april 2022)

Bent Christen Braskerud (Oslo kommune, vann- og avløpsetaten) har lang erfaring med blågrønne løsninger for lokal overvannsdisponering (LOD). I dette webinaret vil han dele sine erfaringer med oss, slik at vi kan lære av hverandre. 

Webinar 1: "Hvorfor naturbaserte løsninger?" (24. mars 2022)

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes», ifølge statlige planretningslinjer. Men hvorfor bør man velge naturbaserte løsninger, hvordan og hva er fordelene? I webinaret «Hvorfor naturbaserte løsninger?» ser vi nærmere på hvordan naturbaserte løsninger kan skape verdi for natur og mennesker.

Presentasjoner ved NIVA-forskerne Isabel Seifert-Dähnn, Leonard Sandin og Nikolai Friberg.

Sist oppdatert 31.08.2022