Tidligere arrangementer

Vi deler opptak og presentasjoner fra webinarene som har vært arrangert på denne siden.

Webinar 2: "Lokale overvannstiltak som virker, virker av og til, og ikke i det hele tatt - råd for å lykkes" (21. april 2022)

Bent Christen Braskerud (Oslo kommune, vann- og avløpsetaten) har lang erfaring med blågrønne løsninger for lokal overvannsdisponering (LOD). I dette webinaret vil han dele sine erfaringer med oss, slik at vi kan lære av hverandre. 

Webinar 1: "Hvorfor naturbaserte løsninger?" (24. mars 2022)

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes», ifølge statlige planretningslinjer. Men hvorfor bør man velge naturbaserte løsninger, hvordan og hva er fordelene? I webinaret «Hvorfor naturbaserte løsninger?» ser vi nærmere på hvordan naturbaserte løsninger kan skape verdi for natur og mennesker.

Presentasjoner ved NIVA-forskerne Isabel Seifert-Dähnn, Leonard Sandin og Nikolai Friberg.

Sist oppdatert 22.04.2022