NIVA på Arendalsuka: Tang, tare, blå skog – hvordan skape bærekraftig verdi?

Blå skog er skogdannende vegetasjon som lever på havbunnen eller i havoverflaten. I tropiske og subtropiske områder snakker vi ofte om mangroveskog, i norske vann er fokuset tareskogen som finnes langs mesteparten av vår kystlinje. I samarbeid med partnerne i Norsk nettverk for blå skog (NBFN), inviterer vi til innledninger med det siste fra forskningsfronten, samt en paneldebatt med aktører fra både politikk og næringsliv.

Sted: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Stordekket
Når: 18.08.2021 - 18.08.2021, 10:30 - 12:00

Befolkningsvekst og uforutsigbarhet knyttet til landbasert industri har gitt økt fokus på marin produksjon. Mye peker på at dyrking av makroalger, inkludert tang og tare, kan utvikle seg til å bli en omfattende, global næring. Matindustri, produksjon av biodrivstoff, erstatning for plastprodukter fra fossilt råstoff og bruk i medisin- og kosmetikkindustri er bare noen eksempler på en lang rekke bruksområder.

Interessen for dyrking av makroalger har økt også i Norge, og det er foreslått at vi innen 2050 kan produsere så mye som 20 millioner tonn makroalger i året. I 2018 var den nasjonale produksjonen på drøyt 178 tonn. For at en så kraftig oppskalering skal foregå på en bærekraftig måte, trenger vi kunnskap om hvilke positive og negative effekter industrien kan ha på det marine økosystemet. 

Temaene for seminaret og den påfølgende debatten er:

 • Er det potensial for næring/verdiskapning basert på blå skog?
 • Er kommersiell og bærekraftig bruk av naturlig blå skog mulig?
 • Miljøkonsekvenser av kommersiell dyrking av blå skog
 • Hvordan kan Norge bidra til en global bærekraftig næring?

Medvirkende

 • Stig Traavik, Avdelingsdirektør, NORAD
 • Kasper Hancke, Seniorforsker, NIVA
 • Solrun Figenschau Skjellum, Styreleder, Norsk nettverk for blå skog og Forskningssjef i NIVA
 • Helene Frihammer, Regiondirektør, NHO Vestlandet
 • Ruth Grung, Medlem, Stortingets energi-og miljøkomite, Arbeiderpartiet
 • Sigrid Z. Heiberg, Utenrikspolitisk talsperson, Miljøpartiet De Grønne
 • Tanya Bryan, Senior Programme Officer, Marine Division, GRID-Arendal
 • Peter Haugan, Forskningssjef, Havforskningsinstituttet

Møteleder er Kaya Asdal, Associate Expert, Coastal Ecosystems, GRID-Arendal

Arrangementet strømmes på https://www.maritimebergen.no/arendalsuka/stordekk-onsdag/ fra kl. 10.30. 

Les mer i Arendalsukas program.

medium_tareskog.jpg

 

Sist oppdatert 02.07.2021