Lansering av norsk brukerveiledning for RiverWiki

Miljødirektoratet, NIVA og NINA inviterer 4. februar 2021 til 1 ½ times webinar om en ny, norsk brukerveiledning for innlegging av restaureringsprosjekter i databasen RiverWiki.

Sted: På nett
Når: 04.02.2021 , 10:00–11:30

Seminaret er gratis, men krever påmelding (frist 3. februar kl 12).

Trykk her for påmelding

TFM referanseelver

Bakgrunnen er behovet for en mer systematisk innsamling og deling av eksempler og erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i Norge. Til dette formålet er det på europeisk nivå utviklet en database kalt RiverWiki. Databasen driftes av The River Restoration Centre (RRC) i UK, på vegne av the European Centre for River Restoration (ERCC) som Norge også deltar i. Denne databasen er på engelsk, og for å forenkle innlegging av norske eksempler vil vi på dette webinaret presentere den nyutviklede norskspråklige brukerveiledningen for registrering av restaureringsprosjekter i RiverWiki, under ledelse av NIVA.

Formålet med databasen er å skape en tilgjengelig ressurs, hvor hvem som helst kan lære av erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i vassdrag. Innholdet er åpent for alle, og registrerte brukere kan laste opp sine prosjekter med informasjon om mål, teknikker/metoder, kostnader, miljøgevinster, overvåkingsdata og resultater m.m. Miljødirektoratet representerer Norge i ECRR, og har dermed påvirkningsmulighet i videreutvikling av databasen.

RiverWiki kan finnes her.

Utvikling av brukerveiledningen for RiverWiki har vært på oppdrag fra Miljødirektoratet, for å strømlinjeforme innleggingen og slik styrke kunnskapsgrunnlaget som fremtidige restaureringsprosjekter bygger på. Prosjekter med "beste praksis" og høy grad av måloppnåelse er særlig interessante kandidater for registrering i RiverWiki. Registreringer i databasen vil komme til nytte både nasjonalt og internasjonalt. Brukerveiledningen NIVA her presenterer vil gjøre det enklere å registrere prosjekter i egen regi. En økende mengde registrerte prosjekter i databasen vil støtte den positive utviklingen i arbeidet med vassdragsrestaurering i Norge – på vei inn i FNs tiår for restaurering av økosystemer (2021 – 2030).

For innlegging av data i et system slik som RiverWiki dukker gjerne spørsmålene opp underveis. For alle påmeldte vil vi derfor tilby deltakelse i et online møte ca 2 uker etter webinaret, slik at deltakerne får mulighet til å teste ut litt av det de har lært på kurset, og stille spørsmål som kan ha dukket opp. På dette møtet vil vi også svare på eventuelle spørsmål vi ikke rekker å svare på i løpet av webinaret. Det er her også rom for å komme med forbedringsforslag til selve databasen, som Miljødirektoratet så kan videreformidle til eierne av databasen.

PROGRAM

1. Hvilken nytte har vi av RiverWiki? (Miljødirektoratet – Andreas Lium)
2. Hva er egentlig RiverWiki? (NIVA – Therese Fosholt Moe)
3. Eksempel på eksisterende prosjekt (NINA – Knut Marius Myrvold)
4. Om den nye brukerveiledningen (NIVA – Therese Fosholt Moe)
5. Hvordan legge inn et nytt prosjekt (NIVA – Therese Fosholt Moe)
6. Spørsmål og svar

>> For mer informasjon og påmelding, trykk her!

Sist oppdatert 14.01.2021