NIVAs SIS-dag 2019

NIVA har fire strategiske instituttsatsinger (SIS) innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger.

Sted: Møterom FORUM i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 05.03.2019 - 05.03.2019, 09:00 - 15:15

Årets SIS-dag er dessverre avlyst.

For mer informasjon, vennligst kontakt de respektive SIS-lederne.

Sist oppdatert 18.01.2019