NIVAs SIS-dag 2019

NIVA har fire strategiske instituttsatsinger (SIS) innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger. På SIS-dagen presenterer NIVAs forskere spennende resultater og leveranser fra SIS-ene så langt.

Sted: Møterom FORUM i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 05.03.2019 - 05.03.2019, 09:00 - 15:15

Seminaret starter med registrering kl. 09:00 og første foredrag kl 09:30. Arrangementet er gratis, men krever påmelding av hensyn til matbestilling. Trykk her for å melde deg på innen 25. februar. Merk at det er mulig å melde seg på deler av seminaret, samt å følge seminaret via streaming.

Pågående strategiske instituttsatsinger (2018):

Digitale metoder for miljøovervåking og forskning (2017-2020)
Restaurering av akvatiske økosystemer (2016-2019)
Land-hav-interaksjoner i et endret klima (2016-2019)
Urbane vannutfordringer og løsninger (2016-2019)

NB! Les mer om NIVAs strategiske instituttsatsinger her.

Program NIVAs SIS-dag 2019:

09.00–09.30: Registrering og kaffe

09.30–09.45: Velkommen v/Greta Bentzen

09.45–10.45: Digitale metoder for miljøovervåking og forskning

 • Innledning v/SIS-leder Chris Harman
 • Harnessing big data for screening of organic pollutants in the environment v/Malcolm Reid og Saer Samanipour
 • Data register studies – the example of PFAS in Norway v/Merete Grung
 • FET Bayesian network model: An online tool to support animal alternatives in toxicity testing v/Jannicke Moe
 • Satellittfjernmåling av vannkvalitet for anvendelse på kyst og innsjøer v/Sabine Marty, Anna Birgitta Ledang og Kai Sørensen

10.45–11.00: Pause

11.00–12.00: Restaurering av akvatiske økosystemer

 • Innledning v/SIS-leder Nikolai Friberg
 • Kolonisering av en revstruktur i danske farvann v/Jesper H. Andersen m.fl.
 • Restaurering av kontaminert sediment og potensielle konflikter med naturinteresser v/Marianne Olsen m.fl.
 • Gjenåpning av bekkeløp i urbane strøk og effekten på de økologiske forhold v/Therese Fosholt Moe m.fl. 

12.00–12.45: Lunsj

12.45–13.45: Land-hav interaksjoner i et endret klima

 • Innledning v/SIS-ledere Andrew King og Kari Austnes
 • Land-hav interaksjoner påvirker struktur og funksjon til bløtbunnssamfunn v/Hilde Trannum
 • Variasjon i DOC langs norskekysten: foreløpige resultater fra SIS-prosjekter v/Helene Frigstad
 • Impact of relevant nanoplastics on marine organisms v/Tania Gomes/Anastasia Georgantzopoulou  

13.45–14.00: Pause

14.00–15.00: Urbane vannutfordringer og -løsninger

 • Innledning v/forskningsleder Wolfgang Uhl
 • DNA damage in dragonfly nymphs (Odonata, Anisoptera) living in highway sedimentation ponds v/Sondre Meland
 • Antibiotic resistance genes in urban wastewater – why and how to remove them? v/Pawel Krzeminski

15.00–15.15: Avslutning v/Thorjørn Larssen

Sist oppdatert 18.01.2019