AkerselvaAkademiet: De stygge utslippene til Akerselva – hva skjedde og hvordan gikk det med livet i «ælva»?

Etter at Akerselva Miljøpark ble etablert i 1989 har det vært et helt annet fokus på Akerselvas vannmiljø enn det vi så tidligere i det forrige århundre. Et systematisk arbeid ble igangsatt for å minske forurensing av elva fra både industrielle og andre punktkilder og diffuse kilder til forurensing. Like fullt har ikke Akerselva vært forskånet for uønskede tilførsler av miljøgifter og annet.

Sted: Avantorbygget, Nydalsveien 28
Når: 26.03.2020 - 26.03.2019, 17.15 - 18.45

Natt til onsdag 2. mars 2011 skjedde bl.a. et alvorlig uhell på Oset vannbehandlingsanlegg øverst i elva, ved at Vann- og avløpsetaten gjorde en feil som førte til at til sammen 6 000 liter fortynnet klor rant ut i Akerselva. Utslippet fikk store konsekvenser for livet i elva, nesten alt liv i vannet ble drept. Men ekspertene ble samtidig overraskende over hvor raskt livet ble re-etablert.

Dette og andre utslipp og forurensinger vil avd. dir Terje Laskemoen og overingeniør Kine Bæk fortelle om.

Presentasjonene

Innledning v/ Sindre Langaas

Om forurensning og miljøgifter v/ Kine Bæk

Akutte utslipp v/ Terje Laskemoen>> Påmelding og mer informasjon

Akerselvakademiet_banner
Gjennom en serie på fire forelesninger og to elvevandringer vil forskningsinstituttet NIVA, Bymiljøetaten Oslo Kommune, eiendomsselskapet Avantor og Oslo Elveforum la allmennheten å få ta del av den seneste kunnskapen og stille spørsmål omkring denne.


>> Les mer om Akerselvakademiet her

Sist oppdatert 31.03.2019