Vannforskning & Vin - uformelle foredrag fra forskningsfronten

Fra overvann til ballastvann; tilbring kvelden med NIVA - og et glass vin - og få en rekke smakebiter fra vannforskningsfronten.

Sted: Boksen, Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Når: 23.09.2019 - 23.09.2019, 19:00 - 21:45

Arrangementet er en del av Forskningsdagene og inngang er gratis.

Hva er miljøovervåkning? Hvorfor holder vi på med det? Og hva gjør egentlig en marinbiolog på jobb? Dette foredraget tar deg med på feltarbeid i Oslofjorden, hvor to av NIVAs forskere forteller om hvordan miljøovervåkningen utføres, hvilke prøver som analyseres og hvorfor vi gjør det.  

Oslofjorden er fjorden i landet med størst befolkning i strandsonen og tilbyr mange muligheter for friluftsliv; turer langs kyststier, bading, fritidsbåt, fritidsfiske. Reiseliv blir stadig viktigere. Samtidig er det mange andre samfunnsøkonomiske verdier som kan knyttes til økosystemene i  Oslofjorden. Dette foredraget vil vise bl.a. hvordan verdier kan påvirkes av mulige fremtidige brukerkonflikter; som økt eutrofiering og nedslamming, økt befolkningspress og arealkonflikt, økt sjøtransport - og hvordan miljøgifter og kostholdsråd i Oslofjorden henger sammen.

En interaktiv sesjon om håndtering av overvann!

  • Amy Lusher: Plastic Pollution: putting local research into an international context.

Plastic pollution is everywhere, on our TVs, in newspapers, on the radio and the political agenda, but most worryingly it is in the environment. Plastics have been found littering beaches and the seafloor, as well as in rivers, lakes, farmlands and on the roadside. We are finding it inside some of the Norwegian Sea’s biggest, and rarest marine mammals as well as some of the smallest, and tastiest, seafood species. What does this ever-growing pollution problem mean for the environment and us as humans? What can we do to ensure the situation doesn’t get any worse. By presenting the knowledge acquired by NIVAs plastic experts, Dr Lusher will put plastic pollution into Norwegian and international perspectives including steps made by scientists, governments and the public to address the issue of plastic pollution.

Hvorfor er det laget en konvensjon for behandling av ballastvann? Stephanie Delacroix bringer noen slående eksempler på katastrofale konsekvenser fra utslipp av ballastvann - og gir en status for regelverket på både teknologisk og politisk nivå – samt hva det betyr i praksis for næringen og for samfunnet.

Kvikksølv er en global miljøutfordring. Selv uberørte områder langt fra utslippskilder er eksponert fordi kvikksølv kan føres med vinden over store avstander. Mange områder i Skandinavia har høye konsentrasjoner av kvikksølv i fisk – som synes å ha gått kraftig ned siden 1960-tallet, uten at vi kjenner årsakene. Likevel er det fortsatt så mye kvikksølv i fisk at Mattilsynet har anbefalte kostholdsråd for en rekke fiskeslag.

Kvikksølvet overføres fra vann til fisk via maten den spiser, for eksempel vannlevende insekter. Ved å studere fiskemat kan vi altså borre dypere for å finne årsakene til den store nedgangen i fiskens kvikksølvinnhold. Gamle (og halv-glemte?) prøver av insekter som tålmodige forskere hadde holdt lagret på zoologiske museer viser at dagens fiskeføde er langt mindre kvikksølvforurenset enn sine eldre artsfrender på 1970-tallet – til vår store overraskelse! En rekke hypoteser er utforsket – global oppvarming, sur nedbør, kvikksølvutslipp – og en «hovedmistenkt» er identifisert!

NIVAist i solnedgang_fb
Sist oppdatert 17.09.2019