Verdens vanndag 2019: «Leaving No One Behind»

FNs internasjonale vanndag markeres i Forskningsparken i Oslo 22. mars. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av Verdens vanndag.

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 22.03.2019 , 9:00–15:00

Årets internasjonale tema er «Leaving No One Behind»: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper.

Verdens vanndag

FNs bærekraftsmål 6 har som formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet «leave no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdenssamfunnet og Norge best kan sikre at vannrettigheter og rettigheter til sanitære løsninger kommer alle til del.

Mer informasjon følger! 

Faste arrangører inkluderer Vannforeningen, UNESCO.no, Norsk hydrologiråd, Tekna, NMBU og Kirkens nødhjelp. 

Sist oppdatert 19.12.2018