Webinar: Folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen

I webinaret vil hovedforfatter og forsker Line Barkved oppsummere eksempler og erfaringer, og presentere sine konklusjoner og anbefalinger.

Sted: På nett
Når: 24.04.2020 - 24.04.2020, 12:00-13:00

Pris: Gratis
Arrangør: NIVA og Miljødirektoratet


Folkeforskning og nettdugnad er måter å involvere allmennheten i innhenting av observasjoner, ideer, forslag, og i oppgaver som for eksempel kategorisering av data. NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utført en studie om muligheter og potensial knyttet til bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen. Rapporten foreligger nå.

Oppdrag fra Miljødirektoratet

Oppdraget har bakgrunn i at flere andre land i Europa har tatt i bruk folkeforskning i vannforvaltningen for å supplere overvåking og å øke medvirkning. Miljødirektoratet ønsket derfor å få en vurdering av potensiale for bruk av folkeforskning og nettdugnad i norsk vannforvaltning.

Presentasjon av funn og anbefalinger

NIVA sin rapport fra studien foreligger nå. I webinaret vil NIVA oppsummere sine funn av eksempler og erfaringer basert på litteratursøk, intervjuer, spørreundersøkelser og workshop. Du vil få svar på viktige spørsmål som:

  • Er folkeforskning og nettdugnad relevant i norsk vannforvaltning?
  • I hvilken grad kan eller bør folkeforskning/nettdugnad ha en rolle i vannforskriftsarbeidet?
  • Hva er viktige forutsetninger for at folkeforskning og nettdugnad skal bidra positivt til vannforvaltningen og vannforskriftsarbeidet?

NIVA vil også presentere sine konklusjoner og anbefalinger for det videre arbeidet, og det vil bli anledning til å stille spørsmål fra deltakerne.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekke spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (ev. Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.

>> Meld deg på webinaret her


Les og last ned rapporten "Mulig bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen".

Les mer om prosjektet hos NIVA

 

Sist oppdatert 17.04.2020