Den globale plastavtalen og forurensningspanelet - lunsjwebinar

Hva ble vedtatt i Nairobi, og hvordan ser veien videre ut?

Sted: Zoom
Når: 02.05.2022 - 02.05.2022, 11:00-12:00

Se opptak av webinaret under.

Last ned presentasjoner (PDF):

 

Etter 12 dager med intense forhandlinger under ledelse av Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide kom delegatene fra over 170 land ved FNs femte miljøforsamling den 2. mars til enighet om å arbeide for en rettslig bindende global avtale mot plastforurensning. Beslutningen om en ny avtale mot plastforurensning ansees som den viktigste beslutningen for miljøet siden Paris-avtalen ble vedtatt i 2015.

Samme dag ble det også vedtatt å etablere et policy-orientert kunnskapspanel til støtte for tiltak rettet mot kjemikalier, avfall og forurensning, ikke så ulikt IPCC og IPBES.

Norge har vært ledende i arbeidet med å få på plass den globale plastavtalen, og en av pådriverne for etableringen av forurensningspanelet.

Norsk næringsliv, norske forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner har på ulike arenaer, nasjonalt og internasjonalt, engasjert seg for begge deler. Mange av disse lurer nå på detaljene omkring vedtakene som ble fattet og veien videre fram til etablering.

Dette korte lunsjwebinaret har som formål å gi en oppdatering om vedtakene som ble fattet i Nairobi og noen detaljer om veien videre fram mot den globale plastavtalen og det mellomstatlige kunnskapspanelet til støtte for tiltak rettet mot kjemikalier, avfall og forurensning. Publikum vil ha mulighet til å stille spørsmål skriftlig.
══════════════════
𝐓𝐚𝐥𝐞𝐫𝐞:
• Erlend Draget og Heidi Morka, Hav- og forurensningsavdelingen, Klima- og miljødepartementet
𝐑𝐞𝐩𝐥𝐢𝐤𝐤𝐞𝐫:
• Heidi Faukald, INEOS Bamble AS
• Marianne Olsen, NIVA
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫:
• Cecilie R-F Skarning, Norsk Industri
══════════════════

Sist oppdatert 03.05.2022