Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Scientific articles and Bookchapters

  1. Olsen, Erik; Holen, Silje; Hoel, Alf Håkon; Buhl-Mortensen, Lene; Røttingen, Ingolf; (2016) How Integrated Ocean governance in the Barents Sea was created by a drive for increased oil production. Marine Policy ISSN 0308-597X. Vol 71 s293-300 doi: 10.1016/j.marpol.2015.12.005
  2. Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne; Holen, Silje Nygaard; (2015) Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?. Kart og plan ISSN 0047-3278. Vol 108 No3 s227-248
  3. Thaler, Thomas; Boteler, Benjamin; Dworak, Thomas; Holen, Silje Nygaard; Lago, Manuel; (2014) Investigating the use of environmental benefits in the policy decision process: a qualitative study focusing on the EU water policy. Journal of Environmental Planning and Management ISSN 0964-0568. Vol 57 No10 s1515-1530 doi: 10.1080/09640568.2013.816271
  4. Magnussen, Kristin; Holen, Silje Nygaard; (2011) Vannprising – egnet virkemiddel for å nå godt vannmiljø også i Norge?. Vann ISSN 0042-2592. Vol 46 No2 s155-166
  5. Holen, Silje Nygaard; Magnussen, Kristin; Seifert, Isabel; (2011) Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet - eksempler fra Sørum kommune. Vann ISSN 0042-2592. No4 s470-480
  6. Barton, David Nicholas; Holen, Silje Nygaard; (2010) Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer. Vann ISSN 0042-2592. Vol 45 No2 s345-356
NIVA began to register scientific articles in CRIStin in 2010, reports from 2014.

Reports

Other